Contoh Resume Terbaik Untuk Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM (2024)
# Jenis Pekerjaan # Others

Contoh Resume Terbaik Untuk Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM (2024)

post by Ani

by Ani

May 17, 2024
pada 2:51 PM

Contoh Resume Terbaik Untuk Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM (2024)

Apabila anda baru saja menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), anda mungkin sedang mencari contoh resume terbaik untuk mencari pekerjaan. Resume merupakan dokumen yang penting untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan dan pengalaman kerja anda kepada majikan. Dalam artikel ini, kami akan memberikan beberapa contoh resume terbaik yang dapat membantu anda dalam menyusun resume yang menarik perhatian.

1. Maklumat Peribadi

Mulakan resume anda dengan maklumat peribadi yang lengkap. Nyatakan nama penuh, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel. Pastikan maklumat ini mudah dibaca dan boleh dihubungi oleh majikan.

Contoh:

Nama: Nurul Binti Ahmad
Alamat: No. 10, Jalan Seri Cempaka, 43200 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon: 012-3456789
E-mel: nurulahmad@email.com

2. Objektif Resume

Nyatakan objektif resume yang jelas dalam resume anda. Tuliskan dengan ringkas apa yang anda ingin capai dalam kerjaya dan bagaimana anda boleh memberi sumbangan kepada organisasi yang anda mohon itu.

Contoh:

Objektif Resume: Menjalin kerjaya dalam bidang pendidikan yang dinamik dan memberi sumbangan kepada pertumbuhan organisasi dengan keupayaan komunikasi yang baik dan kreativiti yang tersendiri.

Senaraikan maklumat pendidikan anda mengikut susunan kronologi, bermula dari sekolah menengah sehingga ke tahap pendidikan tertinggi yang anda capai. Nyatakan nama sekolah, tempoh pengajian, dan kelayakan yang diperoleh.

Contoh:

Pendidikan:

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Hartamas
2017 - 2018

resume untuk lepasan spm

Jika anda mempunyai pengalaman kerja sebelum ini, senaraikan pengalaman tersebut dalam resume anda. Tuliskan nama syarikat, jawatan yang dipegang, tempoh bekerja, dan tugas yang dilaksanakan. Jika tidak mempunyai pengalaman kerja, anda boleh menyatakan aktiviti ko-kurikulum, projek sukarelawan, atau latihan industri yang pernah diikuti.

Contoh:

Pengalaman Kerja:

Praktikal Pendidikan
Sekolah Rendah Sri Bintang, Petaling Jaya
Mei 2023 - Julai 2023

  • Membantu guru-guru dalam penyediaan bahan pengajaran.
  • Mendampingi murid-murid dalam aktiviti luar darjah.

5. Kemahiran

Nyatakan kemahiran yang anda miliki yang berkaitan dengan kerjaya yang anda cari. Contohnya, kemahiran berkomunikasi, kemahiran komputer, dan kemahiran bahasa asing. Jika anda mempunyai sijil atau pengiktirafan dalam bidang tertentu, sertakan maklumat tersebut juga.

Contoh:

Kemahiran:

  • Kemahiran komunikasi yang baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
  • Mahir dalam penggunaan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
  • Sijil Bahasa Mandarin dari Malaysian Institute of Language.

Akhir sekali, berikan rujukan daripada individu yang boleh memberikan testimonial mengenai kemampuan bekerja dan personaliti anda.

Contoh:

Rujukan:

Encik Mohd Farid Bin Hassan
Pengetua, Sekolah Rendah Sri Bintang, Petaling Jaya
Telefon: 012-3456789
E-mel: mohdfarid@email.com

Contoh Template Resume

Contoh Template Resume

Dengan mengikuti panduan ini, anda boleh menyusun resume yang menarik dan profesional untuk membantu anda mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pastikan anda menyemak semula resume anda untuk memastikan tiada kesalahan dan segala maklumat adalah tepat sebelum menghantarnya kepada majikan. Selamat berjaya dalam pencarian kerja anda!


Drop Resume Maukerja

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: