Contoh Surat Berhenti Kerja Notis Sebulan
# Pengetahuan Pekerja

Contoh Surat Berhenti Kerja Notis Sebulan

post by Ani

by Ani

Jun 6, 2024
pada 11:22 AM

Contoh Surat Berhenti Kerja Notis Sebulan

Memutuskan untuk berhenti kerja adalah satu keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang. Salah satu perkara penting yang perlu dilakukan apabila anda telah membuat keputusan untuk berhenti kerja adalah menyediakan surat notis berhenti kerja. Dalam konteks Malaysia, notis berhenti kerja biasanya diberikan sebulan sebelum tarikh akhir kerja. Artikel ini akan memberi panduan dan contoh surat berhenti kerja notis sebulan untuk membantu anda dalam proses ini.

Kenapa Penting Memberi Notis Berhenti Kerja?

notis berhenti kerja

Memberi notis berhenti kerja adalah penting kerana:

  1. Menghormati Perjanjian Kerja: Kebanyakan kontrak kerja di Malaysia mengandungi klausa yang menetapkan tempoh notis yang perlu diberikan sebelum berhenti kerja. Ini biasanya bertujuan untuk memberi masa kepada majikan untuk mencari pengganti.
  2. Menjaga Reputasi Profesional: Memberi notis yang mencukupi menunjukkan sikap profesional dan boleh mengekalkan hubungan baik dengan majikan serta rakan sekerja.
  3. Hak-Hak Pekerja: Dengan memberikan notis yang sesuai, anda memastikan bahawa hak-hak anda seperti gaji akhir, cuti tahunan yang belum diambil, dan faedah lain dapat diproses dengan betul.

Baca Juga: Boleh Ke Berhenti Kerja Semasa Probation? Ini Jawapannya

Panduan Menulis Surat Berhenti Kerja Notis Sebulan

Surat berhenti kerja harus ringkas, padat, dan langsung kepada tujuan. Berikut adalah elemen-elemen penting yang perlu ada dalam surat berhenti kerja:

1. Maklumat Penerima Surat: Nama dan jawatan majikan atau pegawai sumber manusia yang bertanggungjawab.

2. Tarikh Surat: Tarikh anda menulis surat tersebut.

3. Subjek Surat: Nyatakan dengan jelas bahawa ini adalah surat berhenti kerja.

4. Isi Surat:

  • Pengumuman berhenti kerja.
  • Tarikh akhir kerja anda (sebulan dari tarikh surat).
  • Ucapan terima kasih kepada majikan.
  • Tawaran untuk membantu dalam proses peralihan.

5. Maklumat Pengirim Surat: Nama anda, jawatan, dan maklumat hubungan.

contoh surat berhenti kerja

Berikut adalah contoh surat berhenti kerja notis sebulan:

[Tarikh]

[Nama Penerima] [Jawatan Penerima] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Per: Notis Berhenti Kerja

Yang dihormati [Nama Penerima],

Saya, [Nama Anda], dengan ini ingin mengemukakan notis rasmi untuk berhenti kerja dari jawatan saya sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat]. Tarikh akhir saya bekerja akan jatuh pada [Tarikh Akhir Kerja] iaitu sebulan dari tarikh surat ini.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan pelbagai faktor dan saya percaya ini adalah langkah terbaik bagi perkembangan kerjaya saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas peluang dan pengalaman yang telah saya perolehi sepanjang berkhidmat di [Nama Syarikat].

Saya bersedia untuk membantu dalam proses peralihan agar tugas-tugas saya dapat diserahkan dengan lancar kepada pengganti. Sila maklumkan jika ada apa-apa yang saya boleh bantu dalam tempoh ini.

Sekali lagi, terima kasih atas segala sokongan dan kerjasama yang telah diberikan. Saya berharap [Nama Syarikat] akan terus maju dan berjaya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda]

[Jawatan Anda]

[Maklumat Hubungan]


ATS Maukerja

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: