Jumlah Keahlian KWSP Naik ke 16.1 Juta: Apa yang Anda Perlu Tahu
# Pengetahuan Pekerja # Trending Semasa

Jumlah Keahlian KWSP Naik ke 16.1 Juta: Apa yang Anda Perlu Tahu

post by MJ

by MJ

Jun 11, 2024
pada 4:35 PM

Jumlah Keahlian KWSP Naik ke 16.1 Juta: Apa yang Anda Perlu Tahu

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merekodkan peningkatan yang memberangsangkan dalam jumlah keahlian, dengan 107,105 pendaftaran ahli baharu sehingga Mac 2024. Ini menjadikan jumlah keseluruhan keahlian KWSP kepada 16.1 juta.

Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Ahmad Zulqarnain Onn, menyatakan bahawa daripada jumlah tersebut, 8.6 juta adalah ahli aktif yang kini mewakili 50 peratus daripada 17.1 juta tenaga buruh Malaysia. Ekonomi Malaysia yang kukuh telah memacu pasaran buruh yang berdaya tahan, dengan kadar pengangguran jatuh kepada 3.3 peratus pada suku pertama 2024 (S1 2024).

Peningkatan Pendaftaran dan Caruman

Pendaftaran majikan baharu juga menunjukkan pertumbuhan kukuh sebanyak 20,080 dalam tempoh tersebut, menjadikan jumlah majikan berdaftar kepada 608,433. Jumlah caruman yang diterima meningkat daripada RM25.83 bilion pada S1 2023 kepada RM29.13 bilion pada S1 2024.

Peranan i-Saraan dalam Perlindungan Sosial

KWSP memperluaskan liputan i-Saraan untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia dalam sektor informal dan pekerja gig mendapat perlindungan sosial. Sepanjang S1 2024, i-Saraan merekodkan pendaftaran baharu sebanyak 146,171, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian i-Saraan meningkat 43.9 peratus kepada 1.4 juta, daripada 997,659 pada suku yang sama tahun lepas.

Dalam era digital ini, iAkaun KWSP menawarkan kemudahan kepada ahli untuk menguruskan akaun mereka secara KWSP online. Dengan iAkaun, ahli boleh menyemak baki, membuat caruman, dan mengemaskini maklumat peribadi dengan mudah. Ini memudahkan ahli untuk menguruskan simpanan mereka di mana sahaja dan bila-bila masa.

Untuk maklumat lebih lanjut tentang peluang pekerjaan dan info kerjaya, layari MauKerja. MauKerja menyediakan pelbagai panduan dan nasihat berguna untuk pencari kerja di Malaysia.

Strategi Jangka Panjang KWSP

Ahmad Zulqarnain juga menekankan bahawa KWSP akan terus meningkatkan keupayaan untuk memenuhi keperluan yang semakin berkembang serta membina prestasi portfolionya berpandukan Alokasi Aset Strategik (SAA) jangka panjang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan KWSP dapat terus memberikan pulangan yang berpatutan kepada ahli-ahlinya.


Peningkatan jumlah keahlian KWSP kepada 16.1 juta adalah satu pencapaian yang signifikan, mencerminkan ekonomi Malaysia yang kukuh dan pasaran buruh yang berdaya tahan. Dengan kemudahan seperti iAkaun KWSP dan penekanan kepada perlindungan sosial melalui i-Saraan, KWSP terus komited untuk memberikan yang terbaik kepada ahlinya.

Pastikan anda sentiasa mengemaskini akaun KWSP anda dan memanfaatkan semua kemudahan yang disediakan. Untuk maklumat lanjut dan panduan kerjaya, kunjungi MauKerja.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: