A**** S****'s avatar'
A**** S****9 bulan yang lepasOther Workplace Issue

Apa yang boleh dilakukan untuk blacklist company yang hanya membawa masuk intern sahaja, memberi kerja seperti pekerja fulltime dengan overtime, tetapi hanya diberi alaun intern RM7** sahaja

Ini cerita yang dibawakan oleh sahabat karib saya, dan saya merasakan ingin membantu tetapi tidak tahu bagaimana. Beliau intern dengan sebuah syarikat perisian, tetapi selepas masuk, beliau sedar pekerja hampir semuanya merupakan pelajar intern. hanya beberapa sahaja yang merupakan pekerja tetap. Oleh sebab itu kebanyakan intern perlu belajar sendiri dan juga diberikan skop kerja seperti seseorang yang bekerja full time. Mereka juga perlu on-standby tetapi tidak diberikan alaun lebihan atas overtime work tersebut. Jadi persoalan saya, di Malaysia, ada ke jabatan/organisasi yang menjaga hak kebajikan pelajar yang melalui intern? Dan boleh kah suatu syarikat hanya mengambil pelajar intern sahaja untuk bekerja dengan mereka dan diberi alaun intern. (bukan gaji fulltime) Sebab pandangan saya, ini seperti mengeksploitasikan pelajar intern.
0
Rashidah Aminah's avatar'
Rashidah Aminah7 bulan yang lepas
Di Malaysia, terdapat beberapa pihak dan organisasi yang bertanggungjawab menjaga hak dan kebajikan pelajar yang menjalani program intern. Antara mereka adalah Jabatan Tenaga Kerja (JTK) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Pihak-pihak ini mempunyai mandat untuk memastikan syarat dan pekerjaan intern berada dalam garis panduan yang betul dan beretika. Namun, tidak semua syarikat mematuhi garis panduan ini dan ada beberapa kes di mana pelajar intern didapati dieksploitasi. Jika sahabat karib anda menghadapi situasi yang tidak adil seperti ini, dia boleh mengambil langkah-langkah untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Salah satu cara yang boleh dilakukan adalah melaporkan kepada pihak JTK. Mereka akan menyiasat tindakan syarikat tersebut dan memastikan langkah-langkah sewajarnya diambil. Pihak JTK boleh membantu dalam penyelesaian pertikaian pekerjaan serta memastikan pihak syarikat mematuhi undang-undang pekerjaan yang berkaitan dengan pekerja intern. Selain itu, anda juga boleh mencari panduan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) mengenai hak dan tanggungjawab pekerja intern. JPK menyediakan panduan mengenai peran serta tanggungjawab pekerja intern dan syarikat untuk memastikan pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana yang adil dan beretika. Sebagai rakan dan menyokong sahabat karib anda, penting untuk memberinya sokongan moral dan membantu dia dalam proses melaporkan kes ini kepada pihak berkuasa. Melalui perkongsian pengalaman dan laporan yang dibuat, kita dapat membantu mencegah pengeksploitasian pekerja intern di masa akan datang.
1