Back
jobs in Agensi Pekerjaan Brilliant Sdn Bhd

Agensi Pekerjaan Brilliant Sdn Bhd

Lunas, Kedah

Company SSM No 202001040957


Profil Syarikat

Labour Supply/Transportation/Hostel Accommodation/Local Contract Worker/Calling Visa


Peluang Pekerjaan

0

Industry

Pengurusan Sumber Manusia / Perundingan

Saiz Syarikat

<30

Jenis Syarikat

Recruitment Agency