Back
jobs in Advance Ascend Solution

Advance Ascend Solution

Company SSM No 002987219U


Profil Syarikat

Advance Ascend, nama komersial yang terbaru dalam pasaran, selaras dengan arahtuju operasi dan kepentingan perniagaannya telah mencapai persetujuan dengan sebuah institui ejen untuk koperasi kewangan yang terbesar di Malaysia (KOSPEM) untuk mengujudkan skim pembiayaan peribadi kepada ahli-ahlinya dan telah juga mengenalpasti beberapa lokasi yang stratejik untuk pembangunan hartanah.

Visi

To become one of the leading cooperative business in ASEAN region and revolutionize its companies to have the strength of a big company with the leanness and agility of a small company

 

Misi
Menceburi bidang perniagaan berimpak tinggi di seluruh sektor ekonomi dan mewujudkan nilai dan peluang kepada pelanggan, pekerja dan pemegang saham

 

Nilai Teras

Nilai-nilai kami mewakili asas bagi pembangunan perniagaan kami :

  • Integriti sebagai asas perhubungan

  • Fokus pada pelanggan adalah bahan asas untuk kejayaan kami

  • Dengar pandangan pemegang saham adalah sebahagian daripada proses kami membuat keputusan

  • Menghormati orang membuatkan kami lebih kuat

  • Berinovatif dan sentiasa berusaha untuk penambahbaikan


Peluang Pekerjaan

1

Industry

Pusat Panggilan/BPO

Saiz Syarikat

30-100

Jenis Syarikat

Small-Medium Enterprize