Back
jobs in CLA Global Holdings Sdn Bhd

CLA Global Holdings Sdn Bhd

Petaling Jaya, Selangor

Company SSM No 1065645V


Profil Syarikat


Peluang Pekerjaan

0

Industry

Jualan/ Perkembangan Jualan

Saiz Syarikat

30-100

Jenis Syarikat

Recruitment Agency