Syarat-Syarat Pengeluaran Akaun Fleksibel - Akaun 3 KWSP
# Pengetahuan Pekerja # Trending Semasa

Syarat-Syarat Pengeluaran Akaun Fleksibel - Akaun 3 KWSP

post by Muni

by Muni

May 15, 2024
at 1:37 PM

Syarat-Syarat Pengeluaran Akaun Fleksibel - Akaun 3 KWSP

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah memperkenalkan penstrukturan semula akaun yang memberikan lebih fleksibiliti kepada pencarum melalui Akaun Fleksibel (Akaun 3). Perubahan ini memudahkan ahli untuk mengurus simpanan mereka dengan lebih efektif, termasuk kemudahan perpindahan dana one-off dari Akaun Sejahtera (Akaun 2) ke Akaun 3 tanpa perlu memulakan dari RM0.

Kemudahan Perpindahan Dana

Ahli yang log masuk ke i-Akaun kini boleh mengakses kemudahan perpindahan dana one-off melalui butang "Ketahui Lanjut". Ini akan membawa anda ke halaman situasi simpanan KWSP dan menyediakan maklumat selepas perpindahan jika anda memilih untuk meneruskannya. Setelah bersetuju, anda akan dibawa ke halaman pengesahan untuk menggunakan kemudahan ini.

kwsp fleksibel 1

Maklumat rasmi dari laman KWSP menyatakan bahawa permohonan pengeluaran dari Akaun Fleksibel boleh dibuat setelah baki dalam Akaun 3 mencapai RM50. Ini boleh dicapai sama ada melalui perpindahan amaun permulaan dari Akaun Sejahtera atau selepas pengkreditan caruman baharu. Berikut adalah syarat-syarat pengeluaran:

  1. Belum mencapai umur 55 tahun.
  2. Mempunyai simpanan dalam Akaun Fleksibel.
  3. Had amaun pengeluaran minimum yang ditetapkan adalah RM50.

kwsp fleksibel 2

Proses Permohonan Pengeluaran

Permohonan pengeluaran Akaun 3 boleh dilakukan melalui kemudahan dalam talian KWSP i-Akaun atau dengan hadir sendiri ke Pejabat KWSP. Walau bagaimanapun, terdapat situasi yang memerlukan pengesahan identiti secara fizikal, seperti:

  • Amaun pengeluaran melebihi RM30,000.
  • Tiada rekod pengeluaran sebelumnya atau maklumat bank berbeza.

Dalam kes ini, ahli perlu melakukan pengesahan fizikal di kiosk layan diri KWSP.

kwsp fleksibel 3

Kelancaran Proses Pengeluaran

Bagi memastikan kelancaran pengeluaran wang, ahli diminta untuk memiliki akaun bank (simpanan atau semasa) yang masih aktif dan didaftarkan atas nama sendiri. Permohonan yang memenuhi syarat-syarat akan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja selepas diluluskan.

Penstrukturan semula Akaun KWSP melalui Akaun Fleksibel (Akaun 3) menyediakan lebih banyak pilihan dan fleksibiliti kepada pencarum untuk mengurus simpanan mereka dengan lebih baik. Dengan kemudahan perpindahan dana dan syarat pengeluaran yang mudah, ahli KWSP kini boleh merancang kewangan mereka dengan lebih efektif dan efisien.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: