Apa Itu KPI Dan OKR - Perbezaan KPI Dan OKR
# Pengetahuan Pekerja

Apa Itu KPI Dan OKR - Perbezaan KPI Dan OKR

post by Muni

by Muni

May 20, 2024
at 5:24 PM

Apa Itu KPI Dan OKR - Perbezaan KPI Dan OKR

Mengukur prestasi syarikat adalah kunci penting dalam menentukan perkembangan sesebuah organisasi atau perniagaan. Proses ini membantu dalam membuat keputusan dan mengenal pasti teknik perniagaan yang betul. Oleh itu, kebanyakan syarikat menggunakan pelbagai cara untuk mengukur metrik prestasi mereka, seperti menetapkan KPI (Key Performance Indicators) dan OKR (Objectives and Key Results).

Apa Itu KPI?

KPI, atau Petunjuk Prestasi Utama, adalah alat yang digunakan untuk menilai prestasi, kejayaan, atau perkembangan aktiviti berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. KPI mengukur prestasi dari masa ke semasa dalam bentuk data yang boleh diukur, seperti:

 • Keuntungan bersih
 • Kos pemerolehan
 • Trafik laman web
 • Purata transaksi
 • Nilai penjualan

KPI biasanya ditetapkan untuk tempoh tertentu, seperti tahunan, bulanan, atau bahkan harian. Data kuantitatif ini memudahkan syarikat memahami dan membandingkan prestasi mereka dengan pencapaian sebelumnya.

Apa Itu OKR?

OKR, atau Objective and Key Results, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menetapkan matlamat (objektif) yang membantu syarikat mencapai hasil yang diinginkan. OKR memberikan fokus kepada setiap bahagian syarikat untuk mencapai matlamat yang spesifik. Contoh OKR termasuk:

 • Meningkatkan kesedaran dan penglibatan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan
 • Meningkatkan jumlah pelanggan atau pengguna baru
 • Meningkatkan jumlah pekerja dalam syarikat
 • Mengeluarkan produk atau perkhidmatan baru
 • Menjadi peneraju dalam pasaran

Perbezaan antara KPI dan OKR

Walaupun KPI dan OKR saling berkaitan, mereka mempunyai peranan yang berbeza dalam mengukur prestasi syarikat. KPI berfungsi sebagai titik permulaan yang diikuti oleh OKR untuk memberikan gambaran jelas tentang matlamat syarikat. Sebagai contoh, KPI mengukur prestasi kuantitatif sementara OKR menetapkan matlamat yang ingin dicapai berdasarkan data tersebut.

Cara Menetapkan KPI dan OKR

Berikut adalah panduan menetapkan KPI dan OKR yang efektif:

 1. Tetapkan Matlamat yang Jelas: Pastikan matlamat yang ditetapkan adalah jelas dan boleh dicapai. Gunakan data kuantitatif untuk menetapkan KPI dan letakkan sasaran tempoh masa yang realistik untuk OKR.
 2. Sesuaikan dengan Keperluan Syarikat: KPI dan OKR perlu disesuaikan dengan keperluan dan keadaan syarikat. Jika sasaran KPI besar, OKR yang ditetapkan perlu bersesuaian dengan matlamat tersebut.
 3. Pantau dan Sesuaikan: Sentiasa pantau prestasi KPI dan OKR. Jika prestasi KPI merundum, tetapkan OKR baru untuk membantu syarikat kembali ke laluan yang betul.

KPI dan OKR adalah alat yang penting dalam menentukan perkembangan sesebuah syarikat. Dengan menetapkan matlamat yang jelas dan menggunakan data kuantitatif, syarikat dapat memastikan mereka berada di laluan yang betul untuk mencapai kejayaan. Ingatlah untuk tidak menetapkan KPI dan OKR yang terlalu sukar dicapai kerana ini boleh mendatangkan tekanan kepada pekerja dan menghalang perkembangan syarikat. Dengan strategi yang tepat, syarikat anda boleh terus berdaya saing dan mencapai prestasi yang cemerlang.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: