Graduan Baru Respons Segera

Akauntan Bertauliah

Company Confidential

logo

Akauntan Bertauliah 3890 view

Company Confidential

Posted Semalam, Closing 16 Nov 2019

Kelayakan

Malaysian

 • Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Profesional, Diploma Lanjutan / Tinggi / Siswazah, Ijazah, Ijazah Lanjutan.
 • Fasih dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, secara pilihan Mandarin.
 • Sikap positif, bersemangat dalam kerja berpasukan bersama, cemerlang dalam kemahiran interpersonal.
 • Kemahiran komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik.
 • Adaptable untuk menukar, mampu berputar dan mencari penyelesaian alternatif, menunjukkan keupayaan dalam menghadapi cabaran baru.
 • Kemahiran menyelesaikan masalah yang baik, dapat menavigasi situasi atau keadaan yang tidak dijangka.
 • Pemikir kritis, membawa perspektif yang segar dan menawarkan penyelesaian dan idea yang intuitif.
 • Menunjukkan kemahiran kepimpinan dalam memacu kecemerlangan kerja berpasukan, resolusi konflik.
 • Pemikiran perniagaan yang sesuai dengan kemahiran keusahawanan untuk memastikan kejayaan perniagaan.
 • Mempunyai pengetahuan yang kuat mengenai automasi sistem yang berkenaan, perisian penyelesaian perniagaan.

Tanggungjawab

 • Akauntan merancang, mengatur dan mentadbir sistem perakaunan bagi individu dan pertubuhan. Sesetengah pekerjaan yang dikelaskan di sini meneliti dan menganalisis rekod perakaunan dan kewangan individu dan pertubuhan untuk memastikan ketepatan dan pematuhan piawaian dan prosedur perakaunan yang telah ditetapkan.
 • Tugas merangkumi -
 • Menasihati, merancang dan memasang akaun belanjawan yang mengawal dan dasar dan sistem perakaunan lain (setiap bulan);
 • Menyedia dan mengesahkan penyata kewangan untuk persembahan kepada pihak pengurusan, pemegang saham dan badan berkanun atau lain-lain;
 • Menyediakan pulangan cukai, memberi nasihat mengenai masalah percukaian dan bertanding tuntutan yang dipertikaikan sebelum pegawai cukai;
 • Menyediakan atau melaporkan ramalan dan belanjawan keuntungan (bulanan & tahunan);
 • Mengendalikan siasatan kewangan dalam hal-hal seperti yang disyaki penipuan, ketidakmampuan bayar dan muflis (perakaunan forensik);
 • Akaun audit dan rekod simpan kira;
 • Mengendalikan siasatan dan menasihatkan pengurusan mengenai aspek kewangan produktiviti, pegangan saham, jualan, produk baru, dan sebagainya;
 • Menubuhkan dan mengawal sistem untuk menentukan kos unit produk dan perkhidmatan;
 • Berhubung dengan juruaudit dalaman dan luaran (jika berkenaan) dan berurusan dengan apa-apa ketidakteraturan kewangan apabila ia timbul;
 • Semak semula sistem syarikat dan analisis risiko;
 • Memberi nasihat kepada pengarah mengenai perancangan cukai (dalam undang-undang semasa untuk meminimumkan tanggungan cukai mereka) dan isu-isu cukai yang berkaitan dengan aktiviti seperti pengambilalihan dan penggabungan perniagaan;
 • Menguruskan rakan sekerja junior .;
 • Berunding istilah dengan pembekal;

Manfaat tambahan

 • KWSP
 • PERKESO
 • Tuntutan perubatan penuh 
 • Cuti tahunan dan perubatan hendaklah selaras dengan Undang-undang Perburuhan yang sedia ada
 • Aktiviti hari keluarga

Analisa Kemahiran Kerja BETA

Analisa Kemahiran Kerja yang Diperlukan untuk Pekerjaan ini.

Kami akan menganalisa pekerjaan ini berdasarkan profil anda.

Kemahiran Hard Skill({{ job.analytics.hardSkillsCount }})

 • Tiada kemahiran yang padan

Kemahiran Soft Skill ({{ job.analytics.softSkillsCount }})

 • Tiada kemahiran yang padan

Daftarkan profil anda dan paparkan padanan markah bagi pekerjaan ini!

Log Masuk

Maklum Balas Analisa Pekerjaan

Adakah analisa ini berguna kepada anda?