"Kerja Ni Bakal High Demand Ni Dik!" - 5 Pekerjaan Baru Ni Bakal Mendominasi Masa Depan
# Jenis Pekerjaan # Pengetahuan Pekerja

"Kerja Ni Bakal High Demand Ni Dik!" - 5 Pekerjaan Baru Ni Bakal Mendominasi Masa Depan

post by Ani

by Ani

Feb 6, 2024
pada 11:56 AM

"Kerja Ni Bakal High Demand Ni Dik!" - 5 Pekerjaan Baru Ni Bakal Mendominasi Masa Depan

Dalam era teknologi yang pesat, kerja tradisional semakin mengalami perubahan. Peranan-peranan baharu muncul, memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang baru. Mari kita lihat beberapa daripada pekerjaan baharu yang dijangka akan menjadi trend utama dan high demand di masa hadapan.

1. Penasihat Etika Kecerdasan Buatan (AI Ethics Consultant)

AI Ethics Consultant

Seiring dengan peningkatan penggunaan sistem kecerdasan buatan (AI), profesional yang boleh memastikan pembangunan dan penggunaan AI yang beretika akan menjadi permintaan tinggi untuk menangani pertimbangan etika yang kompleks. Ini termasuk isu-isu seperti bias, transparency, privasi, autonomi dan akauntabiliti, keselamatan, dan lain-lain.

Pendidikan:

Latar belakang dalam sains komputer, etika, atau bidang berkaitan, dengan tumpuan pada AI dan pembelajaran mesin. Ijazah lanjutan, seperti sarjana atau PhD, dalam etika AI, sains komputer, atau etika mungkin berguna.

Kemahiran:

Pemahaman yang kukuh tentang teknologi AI, teori etika, dan rangka kerja undang-undang. Kemahiran komunikasi yang baik untuk memudahkan perbincangan mengenai pertimbangan etika. Kemahiran analitikal dan pemikiran kritis untuk menilai implikasi etika sistem AI.

Industri:

Syarikat-syarikat teknologi, institusi penyelidikan AI, badan kerajaan, dan organisasi yang membangunkan aplikasi AI untuk pelbagai industri.

Peluang Kerja: Mohon Kerja Kosong Graphic Design Disini

2. Pakar Prompt AI (AI Prompt Specialist)

AI Prompt Specialist

Sebelum tahun 2010, tidak wujud 'pengurus media sosial.' Begitu juga, Pakar Prompt AI mungkin belum menjadi kerjaya yang meluas, tetapi kemungkinan besar akan berubah tidak lama lagi.

Pendidikan:

Ijazah dalam sains komputer, kecerdasan buatan, atau bidang berkaitan. Kursus-kursus khas atau pensijilan dalam pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) dan latihan model AI boleh meningkatkan kelayakan.

Kemahiran:

Kepakaran dalam NLP, pemikiran kritis, dan pemahaman. Kecekapan dalam merancang prompt yang menghasilkan respons AI yang diingini. Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah yang kukuh.

Industri:

Syarikat-syarikat teknologi yang membangunkan model AI untuk pemprosesan bahasa, institusi penyelidikan AI, dan organisasi yang menggunakan AI untuk perkhidmatan pelanggan, penciptaan kandungan, atau aplikasi yang berkaitan dengan bahasa.

Baca: Template Resume Dalam Pelbagai Jawatan

3. TikTok Creator

TikTok Creator

Kemunculan TikTok sebagai fenomena media sosial global telah melahirkan peranan baru dan berbeza — TikTok Creator. Pekerjaan ini melibatkan individu yang pakar dalam menghasilkan video pendek yang menarik, informatif, dan menghibur untuk jenama, yang akan dipaparkan di TikTok.

Pendidikan:

Walaupun tidak ada keperluan pendidikan khusus untuk menjadi TikTok Creator, memiliki asas yang kukuh dalam komunikasi massa, pengeluaran video, dan pengajian media adalah satu kelebihan.

Kemahiran:

Kemahiran di hadapan kamera, penyuntingan video, kreativiti, kesedaran trend, dan adaptabiliti adalah kemahiran penting.

Industri:

Pemasaran digital dan pengiklanan untuk pelbagai industri, termasuk e-dagang, kecantikan dan gaya hidup, rumah dan kehidupan, gadget dan teknologi, dan banyak lagi.

Mohon Kerja: Mohon Kerja Sebagai TikTok Creator Disini

4. Analis Keselamatan Siber (Cybersecurity Analysts)

Cybersecurity Analysts

Dengan ancaman serangan siber yang semakin meningkat, profesional yang mahir dalam melindungi sistem digital akan menjadi penting, menjadikan keselamatan siber sebagai bidang dengan peluang yang berkembang.

Pendidikan:

Ijazah dalam keselamatan siber, sains komputer, atau bidang berkaitan. Sijil seperti CISSP (Certified Information Systems Security Professional) atau CEH (Certified Ethical Hacker) boleh meningkatkan kelayakan.

Kemahiran:

Kepakaran dalam keselamatan rangkaian, analisis ancaman, dan penilaian kelemahan. Pengetahuan yang kukuh tentang rangka kerja dan alat keselamatan siber. Kemahiran analitikal untuk mengenal pasti dan bertindak balas terhadap insiden keselamatan.

Industri:

Institusi kewangan, syarikat teknologi, organisasi kesihatan, agensi kerajaan, dan mana-mana entiti yang mengendalikan maklumat digital sensitif.

Mohon Kerja: Mohon Kerja Sebagai Cybersecurity Analysts Disini

5. Pakar ESG (ESG Specialists)

ESG Specialists

ESG adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai prestasi syarikat dalam tiga bidang utama — kesan alam sekitar, amalan sosial, dan tadbir urus.

Pendidikan:

Ijazah dalam kewangan, pentadbiran perniagaan, atau sains alam sekitar. Sijil seperti Chartered Financial Analyst (CFA) atau penjenamaan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) adalah bernilai.

Kemahiran:

Kecekapan dalam prinsip alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG). Kemahiran analitikal untuk menilai prestasi ESG syarikat. Kemahiran komunikasi untuk berinteraksi dengan pihak berkepentingan.

Industri:

Syarikat pelaburan, institusi kewangan, pasukan kelestarian korporat, dan organisasi yang mengintegrasikan faktor ESG dalam proses pembuatan keputusan.

Dengan persediaan pendidikan yang sewajarnya dan pembangunan kemahiran yang diperlukan, anda dapat bersedia untuk mengambil peluang dalam pekerjaan baharu yang akan menjadi trend utama di masa depan.