Back
jobs in AA Group Energy Sdn Bhd

AA Group Energy Sdn Bhd

Company SSM No 202001017502


Profil Syarikat

Membuat kerja-kerja pendawaian elektrik 1 fasa dan 3 fasa

Melakukan kerja servis untuk talian atas voltan rendah


Peluang Pekerjaan

0

Industry

Elektrikal & elektronik

Saiz Syarikat

<30

Jenis Syarikat

Small-Medium Enterprize