Back
jobs in Agensi Pekerjaan Upamanis Sdn Bhd

Agensi Pekerjaan Upamanis Sdn Bhd

Company SSM No 199201004111 (235615-T)


Profil Syarikat


Peluang Pekerjaan

0

Industry

Kejuteraan / Perundingan Teknikal

Saiz Syarikat

<30

Jenis Syarikat

Recruitment Agency