Back
jobs in ABB Marketing

ABB Marketing

pasirmas, Kelantan

Company SSM No 1180669v


Profil Syarikat

Marketing Company dealing in groceries and others.


Peluang Pekerjaan

0

Industry

Pengiklanan/Pemasaran/PR

Saiz Syarikat

<30

Jenis Syarikat

Small-Medium Enterprize