Back
punb banner company

punb

Employees · Government / Defence

About punb

VISI PUNB adalah Menjadi pusat kecemerlangan terulung dalam pembangunan keusahawanan dan misi PUNB pula adalah Menyediakan peluang kepada usahawan bumiputera mencapai kejayaan dalam perniagaan melalui sokongan kewangan dan korporat.PUNB diwujudkan untuk meningkatkan penyertaan dan penglibatan bumiputera dalam bidang keusahawanan dan melahirkan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB)yang dinamik,berdaya tahan,progresif dan berjaya.

Ia ditubuhkan pada 17 julai 1991 di bawah akta Syarikat 1965 dan merupakan milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputera (YPB)

PUNB beroperasi sebagai sebuah syarikat patuh syariah sepenuhnya pada 2010.Sejak 2019,PUNB disenarai sebagai syarikat dibawah Jabatan Perdana Menteri.

Fungsi kami adalah Model perniagaan PUNB tertumpu kepada penawaran pakej keusahawanan bersepadu merangkumi pembiayaan perniagaan dan sokongan perniagaan.Pakej ini membantu usahawan bumiputera memantapkan perniagaan mereka, kekalkan keuntungan perniagaan dan membentuk perniagaan ke arah kecemerlangan.

Objektif PUNB adalah menambah jumlah dan meningkatkan kualiti usahawan bumiputera dalam sektor industri dan komersil.Menggalakkan pembentukkan usahawan bumiputera yang berdaya tahan didalam industri strategik.dan menyalyurkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan bumiputera dan melengkapkan mereka dengan ilmu pengetahuan ndan pengalaman.

punb Business Information

Company Name

punb

Company Type

-

Company Size

Industry

Government / Defence

Company SSM No

-

Job Vacancies

0