jobs in Orang Kampung Corporation (m) Sdn. Bhd.
Undisclosed

Full time

Merlimau, Melaka

Jadilah pemohon terawal!

Jadilah pemohon terawal!

Jawatan ini telah ditutup.

Jawatan ini ditutup kerana majikan telah berhenti mengambil permohonan baru bagi jawatan ini.
Anda boleh menyemak laman syarikat ini untuk melihat jawatan yang masih dibuka, atau cari pekerjaan yang sepadan.

Tanggungjawab

Bertanggungjawab memastikan pengurusan sumber manusia, perjawatan, latihan, payroll, hal ehwal kebajikan kakitangan, majlis-majlis rasmi syarikat dan sebagainya dikoordinasi, dipantau, diselaras dan dilaksanakan di bawah jabatan ini.

C. BIDANG TUGAS
1. Merancang, menyelaras dan mengarahkan aktiviti Jabatan Sumber Manusia.
2. Bertanggungjawab dalam menguruskan pembayaran gaji kakitangan meliputi perkara-perkara berikut :
a) pembayaran gaji, KWSP, SOCSO dan LHDN berdasarkan akta dan tarikh yang ditetapkan.
b) Audit daripada mana-mana badan kerajaan seperti KWSP, SOCSO, LHDN dan sebagainya.
3. Bertanggungjawab ke atas kedudukan kakitangan dan perjawatan di dalam syarikat meliputi aspek-aspek tersebut :
a) pembentukan carta organisasi, personal, perjawatan, diskripsi tugasan , Petunjuk Prestasi Utama (KPI)dan Senarai Kerja Tahunan (SKT).
b) pemilihan calon, penentuan tangga gaji dan elaun bagi mengisi kekosongan jawatan dalam syarikat
c) cadangan bentuk pengiklanan bagi mengisi kekosongan jawatan di dalam syarikat
d) menilai dan mencadangkan sebarang bentuk imbuhan kepada kakitangan seperti pengesahan jawatan kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya.
4. Bertanggungjawab untuk mengemukakan sebarang bentuk cadangan kepada pengurusan syarikat & Pengarah Urusan antaranya :
a) polisi / peraturan syarikat dari masa ke semasa
b) kebajikan / hal ehwal kakitangan
c) aktiviti / majlis rasmi syarikat
d) sebarang bentuk penambahbaikan sistem yang digunapakai oleh syarikat
5. Menyeleggara modul latihan semasa dan modul latihan pekerja baru,menyediakan perancangan latihan tahunan syarikat, latihan- latihan semasa yang bersesuaian dari masa ke semasa yang perlu dihadiri oleh kakitangan syarikat.
6. Bertanggungjawab membuat audit / lawatan ke HDISB & POKSB secara berjadual berdasarkan skop lawatan yang dirancang.
7. Bertanggungjawab untuk mencadangkan pengambilan pelajar praktikal, pekerja sementara atau kontrak, pekerja asing dan sebarang bentuk tambahan guna tenaga dari masa ke semasa.
8. Bertanggungjawab dalam memantau urusan-urusan pentadbiran OK Group berjalan dengan lancar. Antaranya:
a) pengurusan aset syarikat – bangunan, kenderaan, tanah, mesin dan alatan pejabat
b) perlesenan, pensijilan, keahlian syarikat dan sebagainya
c) Percukaian – cukai tanah, cukai pintu dan sebagainya.
d) Pentadbiran Madrasah kelolaan syarikat.
9. Menyediakan laporan Jabatan Sumber Manusia untuk pengurusan syarikat.
10. Mengambil tindakan disiplin seperti mengadakan sesi kaunseling, mengeluarkan surat-surat amaran yang bersesuaian dengan mana-mana kakitangan syarikat yang mempunyai masalah disiplin.
11. Mencadangkan sebarang bentuk tindakan disiplin kakitangan kepada pengurusan syarikat seperti Domestic Inquiry (DI), penamatan perkhidmatan dan sebagainya.
12. Memberikan maklumat yang tepat berkaitan dengan akta yang digunapakai dalam pengurusan kakitangan terutamanya Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1965 serta memberikan pandangan kepada pihak pengurusan demi menjaga kepentingan syarikat. Berusrusan dengan mana-mana pihak peguam jika diperlukan dalam menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan kakitangan.
13. Menghadiri mana-mana sesi mesyuarat yang diarahkan oleh pengurusan dari masa ke semasa.
14. Lain-lain arahan yang diarahkan dari masa ke semasa.

Manfaat

  • EPF
  • SOCSO
  • Annual Leave

Soal Jawab Jawatan

Tanya soalan dan majikan akan menjawab tentang jawatan ini
scam job notice

Important Information

Never provide your bank or credit card details when applying for jobs. Do not transfer any money or complete unrelated online surveys. If you see something suspicious, Report This Job ad.

Learn More

Mengenai Syarikat

jobs in Orang Kampung Corporation (m) Sdn. Bhd.

Orang Kampung Corporation (m) Sdn. Bhd.

HR Mgmt / Consulting

Mengenai Syarikat

jobs in Orang Kampung Corporation (m) Sdn. Bhd.

Orang Kampung Corporation (m) Sdn. Bhd.

HR Mgmt / Consulting