6 Cara Menggunakan Prompt ChatGPT
# Pengetahuan Pekerja # Trending Semasa

6 Cara Menggunakan Prompt ChatGPT

post by MJ

by MJ

May 12, 2024
pada 4:19 PM

6 Cara Menggunakan Prompt ChatGPT 

Dalam dunia yang semakin sibuk ini, masa adalah aset yang sangat berharga. Kita sering cuba untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan beban kerja dalam masa yang singkat. Dengan kemajuan teknologi, kita kini mempunyai AI seperti ChatGPT yang dapat membantu kita mencapai matlamat tersebut dengan menggunakan prompt yang betul!

#1 Menyediakan Ringkasan Dan Highlight Teks

"Berikan saya ringkasan dan kemudian senaraikan sorotan utama dalam bahasa yang mudah difahami: <letakkan teks/URL di sini>."

Dengan menggunakan prompt ini, kita dapat menyediakan ringkasan yang padat serta menyenaraikan sorotan utama daripada teks panjang atau artikel web dengan cepat. Ini dapat menghematkan masa kita dan membantu orang lain untuk memahami kandungan tersebut dengan lebih cepat.

#2 Idea-idea Bebenang Twitter Yang Menarik

"Cipta bebenang Twitter yang menarik dan terperinci dari <jumlah> tweet tentang <tajuk>. Tambahkan contoh yang relevan."

Dengan tanya ChatGPT untuk menghasilkan idea-idea untuk bebenang Twitter, kita dapat mencipta kandungan yang menarik dan memberi nilai tambah kepada pengikut kita di platform tersebut. Ini juga membantu kita untuk menghuraikan topik secara terperinci dalam ruang yang terhad.

"Tulis artikel blog mengenai <tajuk> dengan lebih dari 1000 patah perkataan. Masukkan kata kunci:<kata kunci>."

Artikel blog yang baik memerlukan masa yang banyak untuk penulisan, tetapi dengan menggunakan ChatGPT, kita dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti dengan cepat. Ini dapat membantu meningkatkan kehadiran dalam talian kita serta memberi nilai tambah kepada pembaca.

#4 Analisis Keputusan Dalam Format Jadual

"Bolehkah anda menekankan pro dan kontra <Keputusan> dalam format jadual? Sila ambil kira aspek seperti <faktor Keputusan>."

Dengan menggunakan ChatGPT untuk menganalisis keputusan dalam format jadual, kita dapat menyusun maklumat dengan teratur dan mudah difahami. Ini memudahkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

#5 Menulis Resume 

"Tulis resume untuk [Tajuk] di [Syarikat], [X] tahun pengalaman, 3-5 butir bagi setiap peranan dan termasuk 10 kata kunci deskripsi pekerjaan utama. Tajuk-tajuk masa lalu: [Syarikat A-Y tahun, Syarikat B-Z tahun]. <Salin/letakkan deskripsi pekerjaan>."

Menghasilkan resume yang berkualiti adalah penting dalam mencari pekerjaan, tetapi prosesnya boleh mengambil masa yang lama. Dengan menggunakan ChatGPT, kita dapat mencipta resume yang menarik dengan cepat dan mudah.

#6 Mencari Peluang Pekerjaan Melalui LinkedIn

"Cipta mesej untuk menghubungi seorang profesional di [Syarikat] di LinkedIn, membincangkan minat saya dalam jawatan [Tajuk] dan bagaimana latar belakang saya dalam [Bidang Khusus/Teknologi] menjadikan saya calon yang kukuh."

Melalui ChatGPT, kita dapat mencipta mesej yang profesional dan menjual diri dengan baik kepada pihak majikan potensial melalui platform LinkedIn. Ini dapat membuka peluang pekerjaan yang baru dan membantu kita dalam perjalanan kerjaya kita.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: