21 Kekosongan Jawatan Sebagai Pembantu Pendaftaran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)
# Pengetahuan Pekerja

21 Kekosongan Jawatan Sebagai Pembantu Pendaftaran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)

post by null

by Admin

Apr 22, 2016
pada 6:06 AM

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM936.00 RM3,424.00 RM95.00
 • Syarat Lantikan:
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
   [ Gaji Permulaan : RM936.00 ] dan
  • kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 • Deskripsi Tugas:
  Memproses permohonan-permohonan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Sijil Kewarganegaraan, Sijil Perkahwinan dan Penceraian dan Sijil Pindaan Butiran dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, Malaysia.

Sumber : SPA