Contoh Notis Surat Berhenti Kerja (Notis 24 Jam, 2 Minggu Dan Sebulan)
# Pengetahuan Pekerja

Contoh Notis Surat Berhenti Kerja (Notis 24 Jam, 2 Minggu Dan Sebulan)

post by Ani

by Ani

Apr 16, 2024
pada 5:15 PM

Contoh Notis Surat Berhenti Kerja (Notis 24 Jam, 2 Minggu Dan Sebulan)

Berhenti kerja adalah satu keputusan yang penting, dan amat penting untuk melaksanakannya dengan cara yang teratur dan berhemah. Salah satu langkah penting dalam proses berhenti kerja adalah memberikan notis surat berhenti kerja kepada majikan anda. Dalam artikel ini, kami di Maukerja akan kongsikan contoh notis surat berhenti untuk tempoh notis 24 jam, 2 minggu, dan sebulan, serta perkara-perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan notis berhenti kerja tersebut.

1. Contoh Notis Surat Berhenti Kerja 24 Jam

Notis Berhenti Kerja

Notis surat berhenti kerja 24 jam biasanya diberikan apabila keadaan memerlukan penamatan pekerjaan dengan segera. Ini mungkin berlaku dalam situasi di mana terdapat konflik yang tidak dapat dielakkan atau keadaan yang memerlukan tindakan segera. Contoh notis surat berhenti kerja untuk tempoh 24 jam boleh diformatkan seperti berikut:

[Alamat Anda]
[Tarikh]

[Alamat Majikan]
[Tarikh]

Tuan/Puan,

Saya ingin memberitahu bahawa saya, [Nama Anda], ingin meletakkan jawatan dari jawatan saya di [Nama Syarikat] dengan serta-merta. Sehubungan dengan itu, ini adalah notis surat berhenti 24 jam mengikut syarat-syarat perkhidmatan saya.

Saya ingin menjelaskan bahawa saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawab saya secepat yang mungkin dalam tempoh notis ini. Saya menghargai peluang yang diberikan kepada saya untuk bekerja di syarikat ini dan ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan pengalaman yang diperolehi semasa tempoh perkhidmatan saya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Anda]

Notis surat berhenti untuk tempoh 2 minggu adalah tempoh notis yang biasa dalam kebanyakan kontrak pekerjaan. Ini memberi masa yang mencukupi kepada majikan untuk mencari pengganti dan membolehkan pekerja meletakkan tugas mereka dengan teratur sebelum meninggalkan syarikat. Berikut adalah contoh notis surat berhenti untuk tempoh 2 minggu:

[Alamat Anda]
[Tarikh]

[Alamat Majikan]
[Tarikh]

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya, [Nama Anda], ingin memberitahu bahawa saya bercadang untuk melepaskan jawatan saya di [Nama Syarikat] dalam masa 2 minggu dari tarikh surat ini. Ini adalah notis surat berhenti saya mengikut syarat-syarat perkhidmatan saya.

Saya berjanji untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggungjawab saya sebaik yang saya boleh dalam tempoh notis ini. Saya bersedia untuk memberikan bantuan kepada pihak majikan dalam proses peralihan tugas kepada pengganti saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bekerja di syarikat ini dan menghargai pengalaman yang saya perolehi semasa tempoh perkhidmatan saya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Anda]

Notis surat berhenti untuk tempoh sebulan memberi masa yang lebih panjang bagi pihak majikan untuk merancang dan mencari pengganti yang sesuai. Contoh notis surat berhenti untuk tempoh sebulan boleh diformatkan seperti berikut:

[Alamat Anda]
[Tarikh]

[Alamat Majikan]
[Tarikh]

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya, saya, [Nama Anda], ingin memberitahu bahawa saya telah membuat keputusan untuk melepaskan jawatan saya di [Nama Syarikat] dalam masa sebulan dari tarikh surat ini. Ini adalah notis surat berhenti saya mengikut syarat-syarat perkhidmatan saya.

Saya akan berusaha sepenuhnya untuk menamatkan segala urusan dan menyelesaikan tanggungjawab saya sebelum tarikh akhir notis ini. Saya juga bersedia untuk membantu dalam proses pemindahan tugas kepada pengganti saya dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak majikan.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas sokongan dan peluang yang diberikan kepada saya semasa tempoh perkhidmatan saya di syarikat ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Anda]

Memberikan notis surat berhenti kerja adalah langkah yang penting dalam proses meninggalkan pekerjaan. Dengan menggunakan contoh-contoh di atas, diharapkan anda dapat menyediakan notis surat berhenti yang sesuai dan berhemah mengikut tempoh notis yang diperlukan. Selain itu, pastikan untuk berunding dengan pihak majikan dan merancang penamatan perkhidmatan dengan teliti bagi memastikan proses berjalan dengan lancar dan berkesan.


Drop Resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: