Majikan Boleh DIDENDA RM50k Jika Tolak gaji staff sebab MC atau lambat
# Pengetahuan Pekerja

Majikan Boleh DIDENDA RM50k Jika Tolak gaji staff sebab MC atau lambat

post by AzSyuk

by AzSyuk

Jul 4, 2024
pada 8:51 AM

Dalam dunia pekerjaan, isu pemotongan gaji sering kali menjadi topik hangat, terutamanya apabila majikan mengambil tindakan tanpa mengikuti undang-undang yang ditetapkan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh majikan adalah menolak gaji pekerja kerana cuti sakit (MC) atau kelewatan. Tindakan ini sebenarnya salah dan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 bagi setiap kesalahan. Di Malaysia, undang-undang buruh melindungi hak-hak pekerja dan menetapkan garis panduan yang jelas mengenai pemotongan gaji.

 

 

Pemahaman Asas Mengenai Pemotongan Gaji

Menurut Akta Kerja 1955, gaji pekerja tidak boleh dipotong sewenang-wenangnya. Pemotongan gaji hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tindakan menolak gaji pekerja kerana MC atau kelewatan adalah satu pelanggaran undang-undang dan boleh mengakibatkan denda yang berat kepada majikan. Majikan perlu mematuhi peraturan ini bagi memastikan keadilan dan kebajikan pekerja sentiasa terjaga.

Jadi, bilakah sebenarnya gaji pekerja boleh dipotong? Undang-undang buruh di Malaysia hanya membenarkan pemotongan gaji atas empat sebab berikut:

  1. Majikan Terlebih Bayar Gaji

Kadang-kadang, berlaku kesilapan di mana majikan terlebih bayar gaji kepada pekerja. Dalam situasi ini, majikan dibenarkan untuk memotong gaji pada bulan-bulan berikutnya untuk membetulkan kesilapan tersebut. Terlebih bayar mungkin berlaku kerana kesilapan pengiraan atau kerana sistem pembayaran yang tidak kemas. Walaupun ini adalah satu kesilapan, majikan perlu memastikan bahawa pemotongan gaji dilakukan dengan cara yang betul dan memaklumkan kepada pekerja tentang pemotongan tersebut.

  1. Pekerja Tamatkan Kerja Tanpa Notis

Apabila seorang pekerja berhenti kerja tanpa memberikan notis yang sewajarnya, majikan berhak memotong gaji pekerja tersebut sebagai ganti rugi kepada majikan. Jumlah potongan ini biasanya berdasarkan tempoh notis yang tidak diberikan. Contohnya, jika kontrak pekerjaan menetapkan notis selama satu bulan tetapi pekerja berhenti serta-merta, majikan boleh memotong gaji sebagai ganti rugi bagi tempoh notis yang tidak diberikan. Majikan perlu memastikan bahawa pemotongan ini dilakukan dengan adil dan mengikut perjanjian yang telah ditandatangani.

  1. Pemberian Gaji Pendahuluan (Advance)

Ada kalanya pekerja memerlukan wang pendahuluan dan majikan memberikan pinjaman ini. Pemotongan gaji dibenarkan dalam situasi ini untuk membayar balik jumlah wang pendahuluan yang telah diberikan oleh majikan. Gaji pendahuluan mungkin diberikan atas sebab-sebab tertentu seperti kecemasan peribadi atau keperluan kewangan yang mendesak. Majikan perlu memastikan bahawa pekerja memahami terma dan syarat pemotongan gaji untuk pembayaran balik pendahuluan ini dan memberikan dokumen yang jelas mengenai pemotongan yang akan dilakukan.

  1. Potongan yang Dibenarkan oleh Undang-undang

Pemotongan yang dibenarkan oleh undang-undang termasuklah potongan untuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCSO), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), dan sebagainya. Potongan-potongan ini adalah wajib dan dilindungi oleh undang-undang bagi memastikan kebajikan pekerja terjaga. KWSP dan SOCSO adalah potongan yang wajib dan perlu dilakukan untuk memastikan pekerja mempunyai simpanan hari tua dan perlindungan keselamatan sosial. Majikan perlu memastikan bahawa potongan ini dilakukan dengan betul dan mengikut peraturan yang ditetapkan.

 

Majikan perlu memahami bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya memotong gaji pekerja atas sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Tindakan menolak gaji kerana MC atau kelewatan adalah salah dan boleh membawa kepada tindakan undang-undang yang serius. Sebagai pekerja, adalah penting untuk mengetahui hak anda dan memastikan majikan mematuhi undang-undang buruh yang ditetapkan. Sekiranya anda mendapati majikan anda melakukan pemotongan gaji yang tidak sah, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Nota Kepada Majikan

Memahami dan mematuhi undang-undang buruh bukan sahaja melindungi anda daripada tindakan undang-undang tetapi juga membina hubungan yang lebih baik dengan pekerja. Dengan menghormati hak-hak pekerja, anda akan mewujudkan persekitaran kerja yang lebih harmoni dan produktif. Majikan yang adil dan bertanggungjawab akan mendapat kepercayaan dan kesetiaan pekerja, yang seterusnya akan meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja.

Selain itu, majikan perlu sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai undang-undang buruh di Malaysia untuk memastikan mereka sentiasa berada di landasan yang betul. Pendidikan berterusan dan latihan mengenai undang-undang buruh boleh membantu majikan memahami tanggungjawab mereka dengan lebih baik dan mengelakkan sebarang pelanggaran undang-undang.