Deskripsi Tugas Operator Kilang

seorang wanita memakai tudung bekerja sebagai operator kilang

Ketahui tentang:

 1. Apakah pekerjaan Operator Kilang?
 2. Bagaimana ingin menjadi Operator Kilang?
 3. Apakah gaji pasaran bagi pekerjaan Operator Kilang?
 4. Apakah kemahiran yang perlu ada untuk Operator Kilang?
 5. Apakah syarat kelayakan untuk pekerjaan Operator Kilang?

Skop Kerja Bagi Jawatan Operator Kilang

Operator kilang adalah individu yang bertanggungjawab untuk menjalankan mesin dan peralatan dalam persekitaran kilang. Mereka memainkan peranan penting dalam memastikan operasi kilang berjalan lancar dan menghasilkan produk berkualiti tinggi. Operator kilang perlu memahami proses pengeluaran, mengawasi operasi mesin, memantau kualiti produk, dan melaksanakan penyelenggaraan asas.

Sebagai operator kilang, anda akan menjadi jantung pemacu dalam pengeluaran produk. Anda akan mengawasi mesin dan peralatan, memastikan bahawa mereka berfungsi dengan baik dan mengikuti prosedur operasi yang ditetapkan. Anda juga akan memantau kualiti produk, memastikan bahawa ia memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh kilang. Dalam menjalankan tugas harian anda, anda perlu memahami dan mengikuti arahan kerja, menjaga kebersihan tempat kerja, dan bekerjasama dengan pasukan lain dalam kilang.

Gaji Bagi Jawatan Operator Kilang

Gaji pasaran untuk operator kilang dapat bervariasi bergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi geografis, pengalaman kerja, kelayakan pendidikan, industri, dan saiz kilang. Berikut adalah perkiraan gaji pasaran untuk operator kilang di Malaysia:

 1. Operator Kilang Permulaan: Bagi operator kilang yang baru memulakan kerjaya mereka, gaji biasanya berkisar antara RM1,200 hingga RM1,800 sebulan. Gaji ini mungkin lebih rendah jika anda tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dalam industri kilang.
 2. Operator Kilang Berpengalaman: Bagi operator kilang yang telah memiliki pengalaman kerja selama beberapa tahun, gaji mereka cenderung meningkat. Gaji pasaran bagi operator kilang berpengalaman berkisar antara RM2,000 hingga RM3,500 sebulan, tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman kerja, kemahiran teknikal, dan tanggungjawab yang diemban.
 3. Operator Kilang Terlatih dan Mahir: Operator kilang yang telah menjalani latihan khusus atau memiliki kemahiran teknikal yang tinggi dalam bidang tertentu, seperti operasi mesin CNC atau pengawasan kualiti, biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Gaji pasaran bagi operator kilang terlatih dan mahir dapat mencapai RM4,000 hingga RM6,000 sebulan.
 4. Operator Kilang dengan Kelayakan Tambahan: Jika anda mempunyai kelayakan pendidikan yang lebih tinggi, seperti diploma atau ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pengeluaran atau kejuruteraan, anda mungkin memenuhi syarat untuk peranan yang lebih tinggi dalam kilang. Dalam kes ini, gaji pasaran anda mungkin lebih tinggi, bergantung pada tanggungjawab

Kebaikan dan Kekurangan Operator Kilang

Kebaikan:

 • Pendapatan Stabil: Sebagai pekerja kilang, pendapatan cenderung lebih stabil berbanding beberapa pekerjaan lain kerana biasanya gaji diberikan secara tetap setiap bulan.
 • Peluang Pendidikan dan Latihan: Operator kilang sering diberikan peluang untuk mengikuti latihan dan kursus untuk meningkatkan kemahiran mereka. Ini dapat membuka peluang bagi perkembangan kerjaya.
 • Pekerjaan Disiplin: Kilang-kilang biasanya memerlukan pelbagai jenis pekerjaan seperti pengurusan, penyelenggaraan, dan pengawalan kualiti. Ini membuka peluang untuk berbagai lapisan masyarakat bekerja di sektor ini.
 • Kontribusi kepada Pertumbuhan Ekonomi: Sektor pembuatan dan kilang merupakan pemangkin ekonomi yang penting, memberikan sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.
 • Pengalaman Kerja Berorientasikan Industri: Operator kilang mendapat pengalaman praktikal yang kuat dalam persekitaran industri yang boleh membantu dalam pembangunan kerjaya mereka.

Kekurangan:

 • Terdedah kepada Bahan Berbahaya: Operator kilang mungkin terdedah kepada bahan berbahaya dan keadaan kerja yang boleh menjejaskan kesihatan mereka dalam jangka panjang.
 • Ketidakpastian Pekerjaan: Sebahagian daripada pekerjaan kilang mungkin terdedah kepada ketidakpastian, terutama jika kilang menghadapi masalah kewangan atau perubahan teknologi.
 • Beberapa Pekerjaan Bersifat Rutin: Beberapa tugas di kilang mungkin bersifat rutin dan boleh menyebabkan kebosanan atau kurangnya motivasi dalam jangka panjang.
 • Teknologi Menggantikan Pekerjaan: Dengan perkembangan teknologi, beberapa pekerjaan kilang mungkin digantikan oleh mesin atau automasi, membawa kepada potensi kehilangan pekerjaan.
 • Ketidakseimbangan Kehidupan Pekerjaan: Beberapa pekerja kilang mungkin menghadapi tekanan bekerja yang tinggi dan ketidakseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan peribadi mereka.

Syarat Kelayakan Operator Kilang

Syarat kelayakan untuk menjadi operator kilang boleh berbeza bergantung kepada jenis kilang dan industri tertentu. Namun, berikut adalah beberapa syarat kelayakan umum yang biasanya diperlukan:

 • Pendidikan: Biasanya, sekurang-kurangnya pendidikan menengah rendah atau Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diperlukan. Beberapa jawatan mungkin memerlukan tahap pendidikan yang lebih tinggi seperti Diploma atau Ijazah.
 • Kemahiran Asas: Kebolehan untuk memahami dan mengikut arahan, kemahiran komunikasi yang baik, serta kemahiran matematik yang asas mungkin diperlukan untuk pelbagai tugas.
 • Kesihatan dan Kebolehupayaan Fizikal: Operator kilang perlu dalam keadaan kesihatan yang baik dan kebolehupayaan fizikal yang mencukupi untuk menangani tugas fizikal yang mungkin diperlukan.
 • Pengetahuan Keselamatan Pekerjaan: Pemahaman asas tentang keselamatan dan pematuhan kepada prosedur keselamatan di tempat kerja adalah penting untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat.
 • Pengalaman Kerja: Beberapa jawatan mungkin memerlukan pengalaman kerja sebelumnya dalam bidang yang berkaitan, tetapi kebanyakan jawatan operator kilang juga boleh menerima mereka yang baru memasuki pasaran pekerjaan.
 • Kemahiran Teknikal: Untuk kilang yang menggunakan mesin atau peralatan khusus, kemahiran teknikal dan kebolehan untuk beroperasi serta menyelenggara peralatan mungkin diperlukan.
 • Patuh kepada Prosedur Kerja: Operator kilang perlu patuh kepada prosedur kerja yang ditetapkan oleh kilang untuk memastikan kualiti dan keberkesanan pengeluaran.
 • Kemahiran Menyusun Kerja: Kemahiran organisasi yang baik penting untuk memastikan pengeluaran yang tepat dan efisien.

Adalah penting untuk merujuk kepada keperluan syarat kelayakan yang dinyatakan oleh majikan atau syarikat kilang tertentu, kerana syarat-syarat ini boleh berbeza-beza.

Kemahiran Untuk Menjadi Operator Kilang

Untuk menjadi operator kilang yang berjaya, seseorang perlu mempunyai pelbagai kemahiran yang mencakupi aspek teknikal, interpersonal, dan organisasi. Berikut adalah beberapa kemahiran yang penting untuk menjadi operator kilang:

 • Kemahiran Komunikasi: Kemahiran berkomunikasi yang baik diperlukan untuk memahami arahan, bertindak balas kepada pertanyaan, dan bekerjasama dengan pasukan kerja yang lain.
 • Kemahiran Matematik: Kemahiran matematik yang baik membantu dalam membuat pengukuran, mengira kuantiti bahan, dan menjalankan tugas-tugas matematik asas yang berkaitan dengan pengeluaran.
 • Kemahiran Teknikal: Pengendalian dan penjagaan mesin dan peralatan kilang memerlukan kemahiran teknikal yang kukuh. Latihan dalam mengendalikan peralatan khusus dan memahami proses pengeluaran adalah penting.
 • Kemahiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: Kesedaran dan pematuhan kepada prosedur keselamatan di tempat kerja untuk memastikan keadaan kerja yang selamat dan bebas risiko.
 • Kemahiran Organisasi: Kemahiran organisasi membantu dalam menjadualkan tugas, menyelenggara bahan mentah, dan mengawasi proses pengeluaran secara keseluruhan.
 • Kemahiran Penyelesaian Masalah: Kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah operasi kilang dengan cepat dan efektif adalah penting untuk mengekalkan kelancaran pengeluaran.
 • Kemahiran Kepimpinan: Bagi mereka yang berada di peringkat lebih tinggi, kemahiran kepimpinan adalah penting untuk mengarahkan pasukan dan menjalankan operasi kilang dengan berkesan.
 • Kemahiran Bekerjasama: Mampu bekerja dalam pasukan, berkomunikasi dengan baik dengan rakan sekerja, dan memberikan sokongan kepada pasukan untuk mencapai objektif pengeluaran.
 • Kemahiran Adaptasi: Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam proses pengeluaran, kemahiran untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempelajari kemahiran baru adalah penting.
 • Kemahiran Ketelitian: Ketelitian dalam menjalankan tugas dan mengendalikan peralatan untuk memastikan kualiti produk dan mengelakkan kesilapan.

Mempunyai kombinasi kemahiran ini akan membantu seseorang untuk menjadi operator kilang yang berjaya dan berdaya saing di dalam industri pengeluaran.

Cari kerja Operator Kilang di Maukerja

FAQs untuk pekerjaan Operator Kilang

 1. Apa peranan seorang Operator Kilang?
 2. Seorang Operator Kilang bertanggungjawab untuk mengendalikan mesin dan peralatan dalam proses pengeluaran, memastikan kelancaran operasi, dan menjaga kualiti produk.
 3. Apakah syarat kelayakan untuk menjadi Operator Kilang?
 4. Syarat kelayakan boleh berbeza bergantung kepada kilang dan industri, tetapi biasanya memerlukan sekurang-kurangnya pendidikan menengah rendah atau Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 5. Adakah pengalaman kerja diperlukan untuk menjadi Operator Kilang?
 6. Beberapa jawatan mungkin memerlukan pengalaman, tetapi kebanyakan kilang juga menerima mereka yang baru memasuki pasaran pekerjaan dan menyediakan latihan.
 7. Apakah kemungkinan perkembangan kerjaya bagi seorang Operator Kilang?
 8. Operator Kilang biasanya mempunyai peluang untuk meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan dan pengalaman kerja, dan mungkin naik pangkat ke jawatan yang lebih bertanggungjawab.
 9. Bagaimana saya boleh meningkatkan peluang saya menjadi Operator Kilang yang berjaya?
 10. Selain daripada memenuhi syarat kelayakan, meningkatkan kemahiran teknikal, berkomunikasi dengan baik, dan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kualiti kerja boleh meningkatkan peluang anda.
 11. Apakah keselamatan kerja penting dalam pekerjaan sebagai Operator Kilang?
 12. Ya, keselamatan kerja adalah sangat penting. Operator Kilang perlu memahami dan mematuhi prosedur keselamatan untuk melindungi diri mereka dan rakan sekerja dari risiko cedera.
 13. Adakah pekerjaan sebagai Operator Kilang bersifat rutin?
 14. Beberapa tugas mungkin bersifat rutin, tetapi kebanyakan operator kilang akan menghadapi pelbagai tugas yang boleh berubah mengikut keperluan pengeluaran.
 15. Apakah jenis latihan yang disediakan untuk Operator Kilang?
 16. Latihan boleh melibatkan pengendalian peralatan khusus, keselamatan kerja, dan pemahaman proses pengeluaran. Kilang biasanya menyediakan latihan yang sesuai.
 17. Bagaimana proses permohonan untuk pekerjaan Operator Kilang?
 18. Prosedur permohonan bergantung kepada syarikat atau kilang tertentu. Biasanya, anda perlu menghantar resume dan melalui sesi temuduga.
 19. Adakah pekerjaan sebagai Operator Kilang memerlukan bekerja di syif?
 20. Ya, kebanyakan operator kilang perlu bersedia bekerja dalam syif yang mungkin termasuk waktu malam atau hujung minggu bergantung kepada keperluan pengeluaran kilang.

Sebagai Operator Kilang adakah saya 'underpaid'?

Share

Was these page helpful?

Your feedback helps us improve search results

Popular Jobs

jobs in Wai Tat Hardware Trading Sdn Bhd

Admin

Petaling Jaya Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM4,000Mohon
jobs in Super Craftsmanship Enterprise

Admin

Graduan Baru
Cheras Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,500Mohon
jobs in WEUNIC Sdn Bhd

Admin

Puchong Selangor
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM2,300 - RM3,000Mohon
jobs in Signchina International Travel Admin Sdn Bhd

Ground Management Operator

Gombak WP Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM3,000 - RM4,500Mohon
jobs in Euera Research Solution

Admin

Kajang Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,700 - RM1,800Mohon
jobs in Skinmade

Admin

Rawang Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,500 - RM4,500Mohon
jobs in Tadika Lee Rubber (M) Sdn Bhd

Admin

KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,100 - RM2,300Mohon
jobs in Hokee Sdn Bhd

Admin

Shah Alam Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,600 - RM3,000Mohon
jobs in My House Group Sdn Bhd

Admin

Mantin Negeri Sembilan
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,800 - RM2,300Mohon
jobs in New World Tour And Travel Sdn. Bhd.

Admin

KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM2,500Mohon
jobs in Woi System Sdn Bhd

Admin

Hulu Langat Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,500 - RM2,000Mohon
jobs in A Real Design Studio

Admin

Iskandar Puteri Johor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,000Mohon