Cuti Bersalin Kerajaan - Syarat Kelayakan Dan Cara Memohon
# Pengetahuan Pekerja

Cuti Bersalin Kerajaan - Syarat Kelayakan Dan Cara Memohon

post by Muni

by Muni

May 7, 2024
pada 4:10 PM

Cuti Bersalin Kerajaan - Syarat Kelayakan Dan Cara Memohon

Dalam dunia pekerjaan, kesejahteraan ibu selepas melahirkan anak menjadi keutamaan bagi sektor awam di Malaysia. Hak cuti bersalin tidak hanya memberikan peluang untuk ibu berehat dan pulih, tetapi juga memastikan mereka dapat mengadaptasi diri dengan peranan baru sebagai ibu tanpa tekanan kerja. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai definisi, syarat kelayakan, dan peraturan yang melingkupi cuti bersalin bagi pegawai sektor awam di Malaysia.

maternity leave

Definisi dan Kepentingan Cuti Bersalin

Cuti bersalin di Malaysia ditakrifkan sebagai tempoh rehat yang diberikan kepada pegawai wanita untuk mempersiapkan diri menjelang kelahiran dan pulih dari proses bersalin. Selaras dengan Perintah Am 25 Bab C (Cuti) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017, cuti ini juga bertujuan untuk mengurangkan risiko kemurungan pasca-melahirkan dan memperkuat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak.

Kriteria dan Syarat Kelayakan untuk Cuti Bersalin

Pekerja wanita di sektor awam layak menerima manfaat cuti bersalin jika mereka:

  • Telah bekerja sekurang-kurangnya 90 hari dalam 9 bulan sebelum tarikh bersalin.
  • Masih aktif bekerja setidaknya satu hari dalam 4 bulan sebelum kelahiran.
  • Mempunyai kurang dari lima orang anak yang masih hidup.

Jumlah maksimum hari cuti bersalin yang boleh diambil adalah 98 hari untuk setiap kelahiran, dengan fleksibiliti untuk menyesuaikan antara 60 hingga 98 hari berdasarkan keperluan individu. Selain itu, kelayakan bergaji penuh untuk cuti bersalin adalah sehingga 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan.

Cara Memohon

Cara Memohon Untuk memohon cuti ini, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Muat turun borang permohonan SR.5.4.1 (B).
  2. Isi semua maklumat yang diperlukan.
  3. Sertakan dokumen sokongan dari hospital/klinik Kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin.
  4. Hantar borang dan dokumen kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan permohonan cuti.

Tatacara Penggunaan Cuti Bersalin

Cuti bersalin dapat dimulakan pada bila-bila masa dalam 14 hari sebelum tarikh dijangka bersalin dan berlanjutan hingga ke 98 hari. Jika baki cuti bersalin bergaji penuh tidak mencukupi, pegawai boleh menggunakan Cuti Rehat atau, sebagai alternatif terakhir, Cuti Bersalin tanpa gaji.

Bagi guru yang bekerja di sektor awam, pengaturan cuti mungkin berbeza sedikit, terutama semasa penggal sekolah. Guru-guru boleh menggunakan cuti bersalin bergaji penuh dan jika perlu, diikuti dengan cuti bersalin separuh gaji atau tanpa gaji, bergantung kepada baki hari yang ada.

Cuti bersalin adalah hak penting yang diberikan kepada pegawai wanita dalam sektor awam di Malaysia, memungkinkan mereka untuk memulihkan tenaga serta fokus terhadap penjagaan dan pembesaran anak dalam tempoh awal yang kritikal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kelayakan ini, pekerja wanita dapat merancang masa depan keluarga dengan lebih baik, sambil memastikan bahwa mereka mendapat sokongan yang diperlukan dari majikan. Ini bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup pekerja tetapi juga membantu dalam membangun masyarakat yang lebih prihatin dan produktif.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: