10 Hak Pekerja yang Ramai Tidak Tahu: Panduan untuk Pekerja Malaysia
# Pengetahuan Pekerja

10 Hak Pekerja yang Ramai Tidak Tahu: Panduan untuk Pekerja Malaysia

post by MJ

by MJ

May 12, 2024
pada 4:48 PM

10 Hak Pekerja yang Ramai Tidak Tahu

Dalam dunia pekerjaan, sering kali pekerja tidak menyedari hak-hak asas yang mereka miliki di tempat kerja. Namun, mengetahui hak-hak ini adalah penting untuk memastikan keadilan dan kebajikan di tempat kerja. Di dalam artikel ini, kami akan membincangkan 10 hak pekerja yang ramai tidak tahu, yang tertakluk oleh undang-undang pekerjaan Malaysia dan Akta Kerja. Mari kita mulakan!

1. Hak atas Hari Kelepasan

Bekerja 6 hari seminggu tanpa hari kelepasan adalah tidak adil dan melanggar undang-undang pekerjaan. Setiap pekerja berhak untuk memiliki waktu rehat dan berehat dari tugasan kerja mereka.

2. Had Masa Bagi Pekerja Wanita

Pekerja wanita di sektor pertanian atau perusahaan tidak boleh dijadualkan bekerja dari pukul 10 malam sehingga 5 pagi. Ini adalah untuk melindungi kesihatan dan keselamatan mereka.

3. Larangan Potongan Gaji Tanpa Sebab yang Munasabah

Majikan tidak boleh memotong gaji pekerja tanpa alasan yang munasabah, melainkan dibenarkan oleh Akta Kerja. Ini termasuk semua jenis kedai atau syarikat, sama ada besar atau kecil.

Kontrak perkhidmatan boleh berbentuk lisan atau bertulis, nyata atau tersirat. Penting untuk memahami syarat-syarat kontrak anda dan hak-hak yang terkandung di dalamnya.

5. Gaji Rugi Notis

Pekerja yang diberhentikan tanpa notis layak menerima gaji rugi notis yang sesuai. Ini termasuk satu bulan gaji jika berkhidmat kurang dari 2 tahun, dua bulan jika 2 hingga 5 tahun, dan tiga bulan jika lebih dari 5 tahun.

6. Pemberhentian Tidak Adil

Majikan tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja atas sebab prestasi kerja yang buruk tanpa memberi peluang kepada pekerja untuk memperbaiki. Ini boleh dianggap sebagai kes pemberhentian tidak adil.

7. Faedah Penamatan Kerja

Faedah penamatan kerja hanya layak diterima oleh pekerja yang telah bekerja berterusan selama tempoh tidak kurang 12 bulan. Ini termasuk bayaran gaji tertunggak, gaji cuti tahunan, dan sebagainya.

Majikan tidak dibenarkan memecat pekerja semasa tempoh cuti bersalin atas sebarang sebab, kecuali penutupan syarikat. Ini adalah untuk memberi perlindungan kepada ibu yang baru melahirkan.

9. Pilihan Klinik Perubatan

Pekerja berhak menerima rawatan perubatan di luar klinik panel jika klinik panel tidak disediakan, ditutup, atau terlalu jauh untuk diakses. Ini memastikan pekerja mendapat rawatan yang berkualiti dan segera.

10. Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Setiap pekerja berhak dilindungi daripada diskriminasi di tempat kerja, termasuk diskriminasi berdasarkan agama, jantina, etnik, atau kecacatan.

Penting untuk diingat bahawa hak-hak ini dijamin oleh undang-undang pekerjaan Malaysia dan Akta Kerja. Jika anda merasakan hak anda telah dilanggar, anda boleh mendapatkan bantuan daripada Pejabat Buruh atau menghubungi pakar undang-undang pekerjaan. Mengetahui hak-hak anda adalah langkah pertama dalam memastikan keadilan di tempat kerja!


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: