Contoh & Panduan Surat Tunjuk Sebab Terkini

seorang lelaki menghantar surat tulis sebab kepada majikan

Dalam kehidupan pekerjaan, terdapat pelbagai situasi di mana seseorang perlu menulis surat tunjuk sebab. Surat ini bukan hanya untuk memberikan alasan ketiadaan di tempat kerja, tetapi juga sebagai cara formal untuk menjelaskan keadaan atau keperluan yang mungkin memerlukan perhatian majikan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang Surat Tunjuk Sebab, Surat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kerja, dan Cara Buat Surat Tunjuk Sebab.

Contoh & Panduan Surat Tunjuk Sebab Terkini

Panduan & Contoh Buat Surat Tidak Hadir?

Surat tunjuk sebab merupakan dokumen rasmi yang memberikan penjelasan tentang sesuatu keadaan atau keperluan yang mendorong seseorang untuk tidak dapat hadir atau menjalankan tugas seperti yang dijangka. Surat ini perlu ditulis dengan jelas dan ringkas. Penggunaan bahasa yang sopan dan rasmi adalah penting agar mesej yang disampaikan dapat difahami dengan baik.

Apabila menulis surat tunjuk sebab, pastikan menyatakan butiran-butiran yang diperlukan seperti tarikh, masa, dan sebab ketiadaan dengan jelas. Selain itu, berikan penjelasan yang relevan dan bukannya sekadar alasan ringan. Penggunaan format surat rasmi adalah disyorkan, termasuklah salam pembukaan, isi kandungan, dan salam penutup.


Surat Tunjuk Sebab Tidak Hadir Kerja: Kenapa Penting?

Surat tunjuk sebab tidak hadir kerja penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada majikan mengenai keadaan yang menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat hadir bekerja. Ini memberikan kesan positif kepada majikan kerana menunjukkan tanggungjawab dan kejujuran pekerja dalam melapor ketiadaan mereka.

Dalam surat ini, nyatakan butiran-butiran seperti tarikh tidak hadir, sebab ketiadaan, dan jika mungkin, berikan tawaran penyelesaian seperti carian ganti atau menanggung tugas yang tertangguh. Ini akan memberikan kesan positif kepada majikan tentang niat pekerja untuk menyelesaikan isu tersebut dengan sebaik mungkin.

Format Surat Tunjuk Sebab: Langkah-langkah Mudah

Berikut adalah beberapa langkah mudah dalam membuat surat tunjuk sebab:

a. Salam Pembukaan

Bermula dengan salam pembukaan yang sopan seperti "Dengan segala hormatnya".

b. Nyatakan Butiran Peribadi

Nyatakan butiran peribadi seperti nama, jawatan, dan tarikh surat.

c. Isi Kandungan

Terangkan dengan jelas sebab ketiadaan, termasuk butiran-butiran seperti tarikh, masa, dan tempat.

d. Penjelasan Lebih Lanjut

Berikan penjelasan lebih lanjut jika perlu, dan nyatakan langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani isu tersebut.

e. Penyelesaian

Jika mungkin, tawarkan cadangan penyelesaian seperti mencari ganti atau menanggung tugas tertentu.

f. Salam Penutup

Akhirkan surat dengan salam penutup yang sopan seperti "Sekian, terima kasih".

Contoh 1 Surat Tunjuk Sebab: Tidak Hadir Kerja


[Alamat Syarikat]
[Tarikh]

Dengan segala hormatnya,

Saya, [Nama Penuh Pekerja],
Jawatan: [Jawatan Pekerja],
mengesahkan bahawa saya tidak dapat hadir bekerja pada [Tarikh] atas sebab-sebab yang tertera di bawah:

Sebab Tidak Hadir:
[Penjelasan Ringkas Sebab]

Langkah-langkah yang telah diambil:
1. Segera memberitahu ketiadaan ini kepada ketua jabatan.
2. Mencari ganti untuk tugasan saya jika perlu.
3. Bersedia untuk memberikan segala maklumat tambahan jika diperlukan.

Saya memohon maaf atas kesulitan akibat ketiadaan saya. Saya berjanji untuk memastikan perkara seperti ini tidak berulang di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Penuh]

Contoh Surat Tunjuk Sebab: Lewat Masuk Kerja

[Alamat Syarikat]
[Tarikh]

Dengan hormatnya,

Saya, [Nama Penuh Pekerja],
Jawatan: [Jawatan Pekerja],
mengesahkan bahawa saya lewat masuk kerja pada [Tarikh]. Saya ingin memberikan penjelasan ringkas berkenaan perkara ini:

Penjelasan Kelewatan:
[Sebab Kelewatan]

Tindakan yang diambil:
1. Segera memberi maklumat kelewatan kepada ketua jabatan.
2. Bersedia untuk menanggung sebarang tugas yang tertangguh.

Saya mohon maaf atas kelewatan ini dan memberi jaminan untuk tidak mengulanginya di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Penuh]

Contoh Surat Tunjuk Sebab: Mempunyai Perkara Tidak Dapat Dielak

[Alamat Syarikat]
[Tarikh]

Dengan hormatnya,

Saya, [Nama Penuh Pekerja],
Jawatan: [Jawatan Pekerja],
mengesahkan bahawa saya mempunyai perkara yang tidak dapat dielakkan yang menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja pada [Tarikh].

Perkara Tidak Dapat Dielak:
[Penerangan Perkara Tidak Dapat Dielak]

Langkah-langkah yang telah diambil:
1. Memberi maklumat kepada pihak atasan secepat mungkin.
2. Bersedia untuk memberikan dokumen sokongan jika diperlukan.

Saya berharap agar pihak syarikat dapat memahami keadaan ini. Segala kerjasama dan pengertian dari pihak tuan/puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Penuh]

Contoh Surat Tunjuk Sebab: Kesalahan Tata Tertib

[Alamat Syarikat]
[Tarikh]

Dengan segala hormatnya,

Saya, [Nama Penuh Pekerja],
Jawatan: [Jawatan Pekerja],
mengakui kesalahan saya yang melanggar tata tertib syarikat pada [Tarikh]. Saya ingin memberikan penjelasan berkenaan perkara ini:

Kesalahan Tata Tertib:
[Penerangan Kesalahan]

Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan:
1. Memohon maaf kepada pihak yang terkesan.
2. Menjalani latihan lanjutan berkaitan tata tertib syarikat.
3. Memastikan kesalahan ini tidak berulang.

Saya menyedari kesalahan ini dapat memberi kesan negatif kepada imej syarikat dan berjanji untuk memperbaiki kelakuan saya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
[Nama Penuh Anda]

Sebagai penutup, adalah penting untuk diingat bahawa pembinaan hubungan yang baik antara pekerja dan majikan bermula dengan komunikasi yang efektif. Menggunakan Surat Tunjuk Sebab sebagai medium untuk menyampaikan keterangan dengan jelas dan sopan adalah langkah pertama untuk mengekalkan kepercayaan di tempat kerja.

Sekiranya kita mampu menjalani proses ini dengan penuh integriti dan kesungguhan, bukan hanya kita membina reputasi profesional yang baik, tetapi juga membentuk budaya kerja yang positif di dalam organisasi. Semoga panduan ini memberikan manfaat kepada pembaca dalam menghadapi cabaran-cabaran berkaitan surat tunjuk sebab di tempat kerja.


Cari Peluang Kerja Dengan Maukerja Disini:

Share

Was these page helpful?

Your feedback helps us improve search results

Popular Jobs

jobs in Wai Tat Hardware Trading Sdn Bhd

Admin

Petaling Jaya Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM4,000Mohon
jobs in Super Craftsmanship Enterprise

Admin

Graduan Baru
Cheras Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,500Mohon
jobs in WEUNIC Sdn Bhd

Admin

Puchong Selangor
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM2,300 - RM3,000Mohon
jobs in Signchina International Travel Admin Sdn Bhd

Ground Management Operator

Gombak WP Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM3,000 - RM4,500Mohon
jobs in Euera Research Solution

Admin

Kajang Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,700 - RM1,800Mohon
jobs in Skinmade

Admin

Rawang Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,500 - RM4,500Mohon
jobs in Tadika Lee Rubber (M) Sdn Bhd

Admin

KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,100 - RM2,300Mohon
jobs in Hokee Sdn Bhd

Admin

Shah Alam Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,600 - RM3,000Mohon
jobs in My House Group Sdn Bhd

Admin

Mantin Negeri Sembilan
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,800 - RM2,300Mohon
jobs in New World Tour And Travel Sdn. Bhd.

Admin

KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM2,500Mohon
jobs in Woi System Sdn Bhd

Admin

Hulu Langat Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,500 - RM2,000Mohon
jobs in A Real Design Studio

Admin

Iskandar Puteri Johor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,000Mohon