Deskripsi Tugas Pembantu Tadbir

pembantu tadbir maukerja malaysia

Ketahui tentang:

 1. Apakah pekerjaan Pembantu Tadbir?
 2. Bagaimana ingin menjadi Pembantu Tadbir?
 3. Apakah gaji pasaran bagi pekerjaan Pembantu Tadbir?
 4. Apakah kemahiran yang perlu ada untuk Pembantu Tadbir?
 5. Apakah syarat kelayakan untuk pekerjaan Pembantu Tadbir?

Skop Kerja Bagi Jawatan Pembantu Tadbir

Jawatan Pembantu Tadbir biasanya merupakan jawatan yang berfungsi sebagai penyokong pentadbiran dan pengurusan dalam sesuatu organisasi. Skop kerja bagi jawatan Pembantu Tadbir adalah seperti menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan pengurusan fail-fail, rekod dan dokumen, memproses dan menyemak permohonan, menguruskan jadual dan urusan perjalanan, mengemaskini maklumat dan statistik, menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan am dan lain-lain tugas-tugas yang diberikan oleh ketua jabatan atau atasan. Pembantu Tadbir juga perlu berhubung dengan kakitangan di dalam organisasi dan pelanggan luar untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan serta sokongan yang diperlukan. Skop kerja tersebut mungkin boleh berbeza-beza mengikut keperluan dan jenis organisasi.

Gaji Bagi Jawatan Pembantu Tadbir

Gaji pasaran bagi Pembantu Tadbir di Malaysia bergantung kepada beberapa faktor seperti institusi kerja, pengalaman, dan taraf jawatan. Pada amnya, gaji permulaan bagi Pembantu Tadbir di sektor awam di Malaysia adalah antara RM1,200 hingga RM1,500 sebulan. Manakala untuk sektor swasta, gaji permulaan boleh mencecah antara RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Bagi gaji tahunan pula, ia bergantung kepada kontrak kerja dan kenaikan pangkat yang diperolehi oleh pekerja.

Kebaikan dan Kekurangan Pembantu Tadbir

Kebaikan:

 • Peluang pekerjaan yang luas: Sebagai Pembantu Tadbir, terdapat banyak peluang pekerjaan di pelbagai sektor seperti sektor awam, swasta dan juga NGO.
 • Peluang untuk belajar: Kebanyakan jawatan Pembantu Tadbir membolehkan individu untuk belajar dan meningkatkan kemahiran dalam bidang tertentu seperti pengurusan pejabat, pentadbiran dan perakaunan.
 • Kestabilan pekerjaan: Kebanyakan jawatan Pembantu Tadbir mempunyai jaminan kestabilan pekerjaan dan keuntungan lain seperti cuti yang banyak dan perlindungan kesihatan.
 • Peluang untuk memupuk rakan sekerja dan jaringan profesional: Pembantu Tadbir mempunyai peluang untuk bekerja dengan individu yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeza, dan ini membolehkan mereka memupuk hubungan baik dan juga memperluaskan jaringan profesional.

Kekurangan:

 • Gaji yang rendah: Gaji bagi jawatan Pembantu Tadbir adalah agak rendah berbanding dengan jawatan lain di sektor yang sama.
 • Tugas rutin: Kebanyakan tugas yang dilakukan oleh Pembantu Tadbir adalah rutin dan berulang-ulang, dan ini boleh menyebabkan rasa bosan dalam jangka masa panjang.
 • Beban kerja yang tinggi: Pembantu Tadbir sering diberi tugas yang banyak dan seringkali mengalami tekanan dalam menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 • Kebosanan: Terdapat kebarangkalian bahawa tugas Pembantu Tadbir menjadi membosankan pada suatu ketika dan memerlukan sentuhan kreativiti untuk mengekalkan motivasi.

Syarat Kelayakan Pembantu Tadbir

Berikut adalah syarat kelayakan untuk menjadi seorang Pembantu Tadbir di Malaysia:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur antara 18 tahun hingga 35 tahun
 3. Memiliki sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya
 4. Berkebolehan berbahasa Malaysia dengan baik, sama ada lisan mahupun bertulis
 5. Tidak mempunyai sebarang rekod jenayah atau kesalahan disiplin yang serius
 6. Menepati syarat fizikal seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau agensi yang mengiklankan jawatan tersebut.

Selain daripada syarat kelayakan tersebut, ada juga calon yang mempunyai pengalaman atau kelayakan yang lebih tinggi yang boleh memberikan kelebihan kepada mereka dalam permohonan jawatan Pembantu Tadbir.

Kemahiran Untuk Menjadi Pembantu Tadbir

 • Kemahiran pengurusan masa dan tugas untuk menyelesaikan tugas dalam jangka masa yang ditetapkan.
 • Kemahiran berkomunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk atasan, rakan sekerja dan orang ramai.
 • Kemahiran penggunaan komputer untuk memproses data dan maklumat, dan juga untuk menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.
 • Kemahiran penyelenggaraan fail dan dokumen untuk memastikan dokumen dan maklumat diuruskan dengan baik dan mudah ditemui.
 • Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik dalam situasi yang mencabar.
 • Kemahiran kebolehpercayaan dan ketelusan untuk menjaga kerahsiaan maklumat dan memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan pejabat.
 • Kemahiran kerjasama dan bekerjasama dalam pasukan untuk mencapai objektif yang ditetapkan.
 • Kemahiran adaptasi dan fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam organisasi dan tugas yang diberikan.
 • Kemahiran multitugas untuk menangani beberapa tugas pada masa yang sama dan menjalankan tugas yang berbeza-beza dengan cekap.
 • Kemahiran penyampaian maklumat dengan jelas dan teratur untuk memastikan bahawa mesej yang disampaikan adalah mudah difahami oleh penerima maklumat.

Cari kerja Pembantu Tadbir di Maukerja

Sebagai Pembantu Tadbir adakah saya 'underpaid'?

Share

Was these page helpful?

Your feedback helps us improve search results

Popular Jobs

jobs in SIS POS Sdn Bhd

Admin

Petaling Jaya Selangor
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM2,500 - RM4,000Mohon
jobs in Raco Sdn Bhd

Admin

Graduan Baru
Shah Alam Selangor (+3)
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,800 - RM2,200Mohon
jobs in A Plus Windscreen Sdn Bhd

Admin

Graduan Baru
Petaling Jaya Selangor
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM1,800 - RM2,500Mohon
jobs in Tong Qing Gypsum Sdn Bhd

Admin

Graduan Baru
Nilai Negeri Sembilan
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM1,700 - RM2,000Mohon
jobs in NYH Group Sdn Bhd

Admin

Puchong Selangor
 • Part Time, Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM1,500 - RM1,800Mohon
jobs in Filken Sdn Bhd

Admin

Skudai Johor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,500Mohon
jobs in Bold Lab Sdn Bhd

Admin

KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,800 - RM3,000Mohon
jobs in Susan Lee & Co

Admin

Graduan Baru
Rawang Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM3,000Mohon
jobs in Macro Acres Sdn Bhd

Admin Assistant / Admin Executive

Kerja di RumahGraduan Baru
KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,000 - RM2,500Mohon
jobs in The Coaster Rio Restaurant Sdn Bhd

Admin Assistant

Respons Segera
KL City Kuala Lumpur
 • Full Time
Jadilah pemohon terawal!
RM2,200 - RM2,800Mohon
jobs in Prima Alternative Sdn Bhd

Admin Assistant

Graduan Baru
Petaling Jaya Selangor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM1,500 - RM2,000Mohon
jobs in Sentai Kitchenware Sdn Bhd

Admin Assistant

Masai Johor
 • Full Time
Kurang dari 30 pemohon. Anda mempunyai peluang yang tinggi!
RM2,100 - RM2,400Mohon