Jumlah Cuti Umum Yang Pekerja Kena Tahu Di Bawah Akta Pekerja 1955
# Pengetahuan Pekerja

Jumlah Cuti Umum Yang Pekerja Kena Tahu Di Bawah Akta Pekerja 1955

post by Muni

by Muni

Apr 18, 2024
pada 5:02 PM

Jumlah Cuti Umum Yang Pekerja Kena Tahu Di Bawah Akta Pekerja 1955

Dalam konteks pekerjaan di Malaysia, cuti umum atau Hari Kelepasan Am merupakan satu komponen penting dalam pengurusan sumber manusia yang menjamin keseimbangan antara kerja dan kehidupan pekerja. Setiap negeri dan wilayah di Malaysia mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur jumlah hari cuti umum. Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam tentang jumlah hari cuti umum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Malaysia, khususnya melalui Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah Bab.67, dan Ordinan Buruh Sarawak Bab.76, termasuk pengiraan gaji dan bayaran kerja lebih masa (OT) pada hari tersebut.

1. Akta Kerja 1955

Akta Kerja 1955 adalah undang-undang utama yang mengatur pekerjaan di Semenanjung Malaysia. Menurut Seksyen 60D (1) Akta ini, setiap pekerja berhak mendapat cuti umum berbayar yang termasuk:

  • Lima hari wajib yang meliputi Hari Kemerdekaan, Hari Keputeraan YDP Agong, Hari Keputeraan Raja-Raja atau Hari Wilayah Persekutuan, Hari Pekerja, dan Hari Malaysia.
  • Enam hari lagi dipilih oleh majikan yang perlu diumumkan dan dipamerkan di tempat kerja.

Jika pekerja dikehendaki bekerja pada hari cuti umum ini, mereka harus dibayar ganda atau diberi gantian cuti pada hari lain, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Akta ini.

cuti

2. Ordinan Buruh Sabah Bab.67

Di Sabah, Ordinan Buruh Bab.67 juga memperuntukkan 11 hari cuti umum. Lima di antaranya adalah hari wajib, sama seperti di Semenanjung Malaysia, dengan tambahan enam hari yang boleh dipilih oleh majikan. Seksyen 103(1) Ordinan ini memastikan bahawa semua pekerja di Sabah mendapat hak yang sama seperti di Semenanjung Malaysia berkenaan dengan cuti umum.

Pembayaran gaji pada hari cuti umum di Sabah juga diatur dengan ketat di mana pekerja yang bekerja pada hari tersebut layak mendapat bayaran ganda atau cuti pengganti.

3. Ordinan Buruh Sarawak Bab.76

Sarawak, di bawah Ordinan Buruh Bab.76, menawarkan pengaturan yang sedikit berbeza dengan jumlah hari cuti umum yang lebih banyak, iaitu 18 hari. Enam daripadanya adalah hari wajib yang sama seperti di wilayah lain, dan 12 hari lain adalah pilihan majikan.

Sama seperti di Sabah dan Semenanjung, pekerja yang bekerja pada hari cuti umum di Sarawak berhak atas bayaran ganda atau cuti pengganti.

Pengiraan Gaji dan OT

Pengiraan gaji untuk hari cuti umum di Malaysia diatur dalam masing-masing undang-undang pekerjaan yang relevan. Prinsip umumnya adalah:

  • Pekerja yang tidak bekerja pada hari cuti umum masih menerima gaji biasa tanpa potongan.
  • Pekerja yang bekerja pada hari tersebut layak menerima bayaran tambahan (biasanya dua kali gaji harian) atau cuti pengganti.

Pemahaman yang jelas tentang hak-hak pekerja pada hari cuti umum sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tenaga kerja serta memelihara kesejahteraan dan motivasi pekerja. Majikan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah, dan Ordinan Buruh Sarawak untuk menjamin hak pekerja mereka dan mengelakkan sebarang pelanggaran undang-undang yang boleh menyebabkan komplikasi legal atau kewangan.

Dengan memahami dan menghormati undang-undang yang berlaku, kita dapat membina lingkungan kerja yang adil dan produktif di seluruh Malaysia.

Keperluan Hadir Hari Sebelum Atau Selepas Hari Kelepasan Am: Implikasi dan Kepentingan

Dalam konteks perundangan buruh di Malaysia, isu kehadiran pekerja sehari sebelum atau selepas hari kelepasan am merupakan aspek yang sering dipandang ringan oleh sebahagian pekerja. Namun, peraturan yang termaktub dalam Seksyen 60 D (2) Akta Kerja 1955, Seksyen 103 (4) Ordinan Buruh Sabah Bab.67 dan Seksyen 104 (4) Ordinan Buruh Sarawak Bab.76 menetapkan syarat ketat berkaitan hak pekerja untuk menikmati cuti umum berbayar.

Pentingnya Kehadiran Sebelum dan Selepas Hari Kelepasan Am

Peraturan ini diwujudkan untuk memastikan pekerja tidak mengambil kesempatan atas fleksibiliti yang diberikan semasa hari kelepasan am. Syarat hadir kerja sehari sebelum atau selepas cuti umum adalah untuk mengesahkan komitmen dan tanggungjawab pekerja terhadap majikan mereka. Ini juga membantu dalam merencanakan sumber manusia dan operasi perusahaan dengan lebih efisien, memandangkan perusahaan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja ketika musim cuti.

Baca Juga: Bolehkah Majikan Tolak Permohonan Cuti Tahunan Saya? Ini Jawapannya!

Kesan Ketidakhadiran Tanpa Alasan Munasabah

Ketidakhadiran tanpa kebenaran atau alasan yang munasabah (AWOL) boleh mengakibatkan pekerja kehilangan hak mereka untuk mendapatkan cuti umum berbayar. Ini bukan sahaja membawa implikasi finansial kepada pekerja, tetapi juga boleh dianggap sebagai indikator kurangnya profesionalisme atau ketidakseriusan dalam tanggungjawab pekerjaan.

Situasi Cuti Umum Jatuh Pada Hari Rehat atau 'Off Day'

Menurut Seksyen 60 D (1), sekiranya hari kelepasan am bertepatan dengan hari rehat atau 'off day', maka pekerja berhak untuk cuti ganti. Ini menunjukkan keadilan dalam perundangan buruh, memberi pekerja hak istirahat yang sepadan walaupun pada hari yang sepatutnya mereka rehat, terdapat perayaan atau kelepasan umum.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: