Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Cuti Sakit - Pindahan Akta
# Pengetahuan Pekerja

Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Cuti Sakit - Pindahan Akta

post by Muni

by Muni

Apr 22, 2024
pada 5:46 PM

Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Cuti Sakit - Pindahan Akta

Pindaan terbaru kepada Akta Kerja 1955 mengenai cuti sakit dan hospitalisasi telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pekerja dan majikan di sektor swasta. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji dengan lebih mendalam mengenai perubahan ini dan bagaimana ia mempengaruhi hak dan tanggungjawab pekerja.

Apa yang Diketahui Tentang Cuti Sakit Berbayar

Cuti sakit berbayar adalah hak asasi pekerja di Malaysia. Menurut Seksyen 60F Akta Kerja 1955 dan Seksyen yang berkaitan dalam Ordinan Buruh Sabah dan Sarawak, pekerja berhak mendapat cuti sakit berbayar apabila:

  1. Pemeriksaan dilakukan oleh pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan.
  2. Dalam keadaan tertentu, pekerja boleh diperiksa oleh pengamal perubatan lain.
  3. Pemeriksaan oleh doktor gigi mengikut Akta Pergigian 1971.

sick leave

Berapa Banyak Cuti Sakit yang Diberikan?

Jumlah cuti sakit yang diberikan bergantung kepada tempoh perkhidmatan:

  • Kurang dari dua tahun: 14 hari setahun
  • Dua tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun: 18 hari setahun
  • Lima tahun atau lebih: 22 hari setahun

Cuti Hospitalisasi

Untuk hospitalisasi, pekerja berhak mendapat 60 hari cuti sakit setahun. Namun, jumlah keseluruhan cuti sakit berbayar dalam setahun tidak boleh melebihi 60 hari.

Baca Juga: Annual Leave Yang Patut Pekerja Dapat

Kelayakan dan Penerimaan Cuti Sakit

Pekerja layak mendapat cuti sakit segera setelah memasuki kontrak perkhidmatan. Namun, pekerja perlu melaporkan atau memberitahu majikan dalam masa 48 jam dari permulaan cuti sakit. Pekerja yang mendapat pengesahan sakit dari pengamal perubatan tetapi tidak memberitahu majikan dalam tempoh yang ditetapkan tidak layak mendapat cuti sakit berbayar.

Pindaan Akta Kerja: Cuti Sakit vs Cuti Hospitalisasi

Pindaan terbaru mengasingkan cuti sakit biasa dan cuti hospitalisasi. Ini bertujuan untuk memberi pekerja lebih banyak cuti sakit berbayar, meningkatkan tempoh pemulihan mereka. Dengan perubahan ini, pekerja boleh mendapat cuti sakit berbayar hingga 74 hingga 82 hari setahun, bergantung kepada tempoh perkhidmatan mereka.

Baca Juga: Jumlah Cuti Umum Yang Pekerja Kena Tahu Di Bawah Akta Pekerja 1955

Jumlah Kelayakan Baharu Mulai 1 Januari 2023

Dengan pindaan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023, berikut adalah jumlah kelayakan baharu bagi cuti sakit dan hospitalisasi:

  • Cuti sakit biasa: 14, 18, atau 22 hari setahun (bergantung kepada tempoh perkhidmatan)
  • Cuti hospitalisasi: 60 hari setahun

cuti sakit

Dengan penjelasan ini, harapannya pekerja dan majikan dapat memahami dengan lebih jelas mengenai hak dan tanggungjawab mereka berkaitan dengan cuti sakit dan hospitalisasi di bawah pindaan Akta Kerja 1955.


drop resume

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: