Beza Antara Resume, Curriculum Vitae (CV) Dan Portfolio Untuk Permohonan Jawatan Kosong
# Pengetahuan Pekerja # Pengetahuan Interview

Beza Antara Resume, Curriculum Vitae (CV) Dan Portfolio Untuk Permohonan Jawatan Kosong

post by Ani

by Ani

Apr 22, 2024
pada 6:00 PM

Beza Antara Resume, Curriculum Vitae (CV) Dan Portfolio Untuk Permohonan Jawatan Kosong

Semasa mencari kerja, satu perkara yang penting adalah susun dokumen yang betul untuk menarik perhatian majikan untuk terima anda kerja. Dalam proses ini, sering kali terdapat kekeliruan antara tiga jenis dokumen utama iaitu Resume, Curriculum Vitae (CV) dan Portfolio. Apakah perbezaan di antara ketiganya, dan bila masa sesuai untuk menggunakannya? Ini jawapannya:

Perbezaan antara resume, cv dan portfolio

Apa Itu Resume?

  • Resume: Resume adalah dokumen ringkas yang merangkumi maklumat terkini berkaitan pengalaman kerja, pendidikan, kemahiran, dan pencapaian seseorang. Biasanya, resume digunakan untuk permohonan pekerjaan dalam sektor swasta atau bukan akademik.

Apa Itu Curriculum Vitae (CV)?

  • Curriculum Vitae (CV): CV adalah dokumen yang lebih terperinci daripada resume. Ia merangkumi maklumat yang komprehensif mengenai pengalaman kerja, pendidikan, penyelidikan, publikasi, dan aktiviti akademik atau profesional seseorang. CV lebih biasa digunakan untuk permohonan pekerjaan dalam sektor akademik, saintifik, atau profesional.

Apa Itu Portfolio?

  • Portfolio: Portfolio merupakan koleksi karya atau projek yang memperlihatkan kemahiran, pencapaian, dan kreativiti seseorang. Ia sering kali digunakan oleh individu dalam bidang kreatif seperti seni visual, rekabentuk grafik, seni digital, atau bidang teknikal seperti senibina atau kejuruteraan perisian.

Format Bagi Resume, Curriculum Vitae (CV) Dan Portfolio

  • Resume: Biasanya berbentuk ringkas, dengan penekanan kepada pengalaman kerja yang relevan, pendidikan, dan kemahiran utama. Biasanya tidak melebihi dua muka surat.
  • Curriculum Vitae (CV): Lebih terperinci, biasanya merangkumi semua butir-butir peribadi, pendidikan, pengalaman kerja, pencapaian akademik, kelayakan profesional, dan sebagainya. Tiada had muktamad bagi bilangan muka surat CV, tetapi kebiasaannya lebih panjang daripada resume.
  • Portfolio: Boleh berbentuk fizikal atau digital, bergantung kepada bidang dan keperluan. Ia merangkumi contoh-contoh karya, projek, atau pencapaian yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipohon.

Bila Masa Sesuai Guna Resume, Curriculum Vitae (CV), dan Portfolio

  • Resume: Digunakan apabila memohon jawatan dalam sektor swasta atau organisasi bukan akademik. Ia sesuai untuk jawatan-jawatan yang memerlukan pengalaman kerja yang tidak terlalu terperinci.
  • Curriculum Vitae (CV): Digunakan apabila memohon jawatan dalam sektor akademik, saintifik, atau profesional yang memerlukan butiran yang terperinci mengenai kelayakan dan pengalaman.
  • Portfolio: Sesuai digunakan untuk jawatan-jawatan yang memerlukan contoh kerja atau projek sebelumnya, terutamanya dalam bidang kreatif atau teknikal.

Resume: Biasanya tidak melebihi dua muka surat.
Curriculum Vitae (CV): Tiada had muktamad, tetapi kebiasaannya lebih panjang daripada resume, bergantung kepada pengalaman dan kelayakan individu.
Portfolio: Bilangan muka surat bergantung kepada jumlah contoh kerja atau projek yang ingin dimasukkan.

Kesimpulannya, walaupun resume, CV, dan portfolio mempunyai peranan yang berbeza dalam proses permohonan pekerjaan, kesemua dokumen ini adalah penting untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang diri anda kepada majikan. Adalah penting untuk memilih dan menyusun dokumen yang sesuai dengan jawatan yang dipohon dan menonjolkan kekuatan serta pencapaian anda dengan jelas dan padat.


Drop Resume Maukerja

Pekerjaan Terkenal:

Panduan Kerjaya:

Lokasi: