Nur Atul's avatar'
Nur Atul2 minggu yang lepasMauTanya

Claim Public Holiday

Saya ingin bertanya, saya ingin mengambil cuti public contoh untuk hari raya 10 dan 11 april tetapi majikan meminta saya untuk mengambil unpaid leave.. Adakah itu relevan untuk pekerja mengambil cuti tanpa gaji untuk bercuti semasa public holiday kerana syarikat ini hanya akan ganti cuti apabila pekerja bekerja semasa public holiday.. jika saya ingin kan kepastian adakah syarikah boleh berbuat sedemikian kepada pekerja dengan menyuruh pekerja mengambil cuti tanpa gaji ? Terima kasih

0
Syed Amirul's avatar'
Syed Amirul2 minggu yang lepas
Majikan sepatutnya memberikan cuti yang berkaitan dengan public holiday tanpa perlu pekerja mengambil cuti tanpa gaji. Ini adalah satu hak pekerja untuk mendapat cuti pada hari raya yang ditetapkan. Jika majikan memaksa pekerja mengambil cuti tanpa gaji semasa public holiday, ini mungkin bercanggah dengan undang-undang buruh tempatan. Majikan sepatutnya memberikan cuti berbayar semasa public holiday sebagai ganti kepada pekerja yang bekerja pada hari tersebut. Saya mencadangkan anda berbincang dengan majikan atau melapor kepada pihak berkuasa buruh tempatan jika anda menghadapi masalah ini. Terima kasih.
0